Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Gastro Botnia – Livsmedel har som mål att utveckla Kvarkens rika skatt av livsmedelsråvaror. Regionen ska bli bättre på att produktutveckla och distribuera denna unika resurs. Vare sig det är sälkött eller havtornsbär ska konsumenter – lokala, regionala, nationella och internationella – få möjlighet att upptäcka Kvarkens högkvalitativa mat, i såväl butiker som i trevlig restaurangmiljö.Kvarkenregi ...
Read Project

 9

 FINISHED 
... totala budget var 840 000 € och projektet upparbetade 97,5 % av budgeten. I projektet arbetade samordnande stödmottagare Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy tillsammans med Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB. Under tidigare projektinsatser inom Gastro Botnia noterades intresse och behov från livsmedelsföretagen att höja sin komptens samt öka medvetenheten om marknaden respektive bransche ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projektets övergripande mål är att i samverkan mellan deltagande regioner sälja in livsmedel på nya marknader och ge företag i området bästa möjligta förutsättningar att skapa tillväxt och lönsamhet. Projektet ska arbeta med att uppnå och sprida kännedom om vilka medel, verktyg och resurser som krävs för att i samverkan nå ut med livsmedelsprodukter till nya markander/kundgrupper.Några av projekte ...
Read Project

 2