Search for European Projects

Gastro Botnia Livsmedel

Gastro Botnia – Livsmedel har som mål att utveckla Kvarkens rika skatt av livsmedelsråvaror. Regionen ska bli bättre på att produktutveckla och distribuera denna unika resurs. Vare sig det är sälkött eller havtornsbär ska konsumenter – lokala, regionala, nationella och internationella – få möjlighet att upptäcka Kvarkens högkvalitativa mat, i såväl butiker som i trevlig restaurangmiljö.Kvarkenregionens livsmedelshandel i öst-västlig riktning är blygsam. Företag upplever att konsumenterna känner ett motstånd mot varorna, kanske beroende på olika kulturella preferenser. Överhuvudtaget är det svårt att starta upp öst-västlig handel, eftersom det saknas handelstraditioner och kontakter – de nationella butikskedjorna har en stark ställning i sina respektive länder.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 47.1%   10 650 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

8 Partners Participants