Search for European Projects

Qvarkenfood

Projektets övergripande mål är att i samverkan mellan deltagande regioner sälja in livsmedel på nya marknader och ge företag i området bästa möjligta förutsättningar att skapa tillväxt och lönsamhet. Projektet ska arbeta med att uppnå och sprida kännedom om vilka medel, verktyg och resurser som krävs för att i samverkan nå ut med livsmedelsprodukter till nya markander/kundgrupper.Några av projektets delmål är att öka kunskapen gällande samverkan/teamwork, skapa nätverk och bidra till en positiv branschutveckling samt skapa en positiv känsla för "smaker från norr".
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 49%   147 220,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants