Search for European Projects

25 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt bude zaměřen na reedici a aktualizaci reprezentativního propagačního materiálu o Prachaticku, který v současné době již není k dispozici a turisté jej velice postrádají. Projekt přiblíží město Prachatice - významné město ležící na legendární Zlaté stezce. Tento materiál bude mít formát A4 a bude obsahovat cca 35 stran. Bude představovat historii a současnost města, přehled naučných stezek, ...
Read Project

 3

 FINISHED 

anoramatická mapa okresu Prachatice - reedice (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0589)

Start date: Oct 23, 2007, End date: Apr 29, 2008,

Projekt bude zaměřen na reedici panoramatické mapy okresu Prachatice se stručným popisem nejvýznamnějších míst v regionu v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce. Tento propagační materiál bude vypovídajícím způsobem podávat informace o nejvýznamnějších památkách regionu, na mapě budou znázorněny muzea, kostely, tvrze, zámky, zříceniny apod. Mapa bude prezentována v celém česko-německém ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Turistický průvodce Pošumaví (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0543)

Start date: Dec 17, 2006, End date: Aug 30, 2007,

V současnosti neexistuje ucelený přehled cyklotras a turistických okruhů pro pěší. Obsah: Vytvoření turistického průvodce Pošumaví s přehledem cyklotras a turistických okruhů pro pěší. Publikace bude obsahovat také informace o přírodních památkách, o fauně a flóře na Šumavě a fotografie s výřezy map ve vymezeném regionu: Prachatice - Freyung/Grafenau. Cíl: Prohloubení přeshraniční spolup ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Město Prachatice organizuje každoročně v měsíci květnu akci, kterou je otevírána turistická sezóna. V roce 2007 je to již XII. ročník. Jedná se o sportovní akci, která je doprovázená bohatým kulturním programem. V rámci Koloshow vystoupí cyklokrosaři se svojí exhibicí, proběhne ukázka jízdy historických kol, dopravní soutěž pro děti a mládež. Zahájení turistické sezóny se účastní i naše partnerská ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Město Prachatice se rozhodlo zhotovit a instalovat cedule s panoramaty na kostel sv.Jakuba v Prachaticích a rozhlednu Libín. Cílem projektu je zhotovení fotek, zhotovení cedulí a samotná instalace cedulí. Projekt bude probíhat ve spolupráci s bavorským partnerem, který se bude podílet na celé realizaci projektu. Součástí bude tisk propagačního materiálu se zobrazením panorama z rozhledny Libín. T ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Slavnosti solné Zlaté stezky v Prachaticích (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0457)

Start date: Aug 30, 2006, End date: Jul 30, 2007,

XVII.ročník Slavností solné Zlaté stezky se uskuteční již tradičně o posledním červnovém víkendu v roce 2007 v Prachaticích. Při nejvýznamnější akci regionu se sejdou zástupci měst ležících na Zlaté stezce (Grainet, Waldkirchen Haidmühle, Freyung, Pasov, Volary, Vimperk), aby si připomněli slavnou společnou historii vožení soli do Čech a aby kulturní soubory předvedly a prezentovaly umění měst a s ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Jedná se o VIII.ročník sportovních utkání amatérských družstev z příhraničních družebních měst. Partnerská města delegují týmy amatérských sportovců - zaměstnanců městských úřadů. Jde o mladé sportovce, kteří se po dobu dvou dnů zúčastňují sportovních utkání. Realizace VIII.ročníku sportovních her bude probíhat ve dvou dnech v polovině dubna 2007. Výsledkem projektu bude další rozvoj vzájemné spo ...
Read Project

 3

 FINISHED 

řes Volary přešla smrt (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0273)

Start date: Jan 11, 2006, End date: Jan 12, 2007,

Město Volary je spojeno s koncem druhé světové války, kdy jím procházel transport žen, vězeňkyň pochodu smrti, který vyšel v lednu roku 1945 z německého koncentračního tábora Helmbrechts. V okolí Volar našlo smrt mnoho žen. Cílem projektu je vznik ucelené publikace o pochodu smrti, který svou pouť ukončil v okolí Volar. Trojjazyčná publikace, která obsahuje fotografický materiál a též výpovědi př ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Cílem projektu je zhotovení propagačního materiálu zahrnující přehled muzeí a galerií v Prachaticích a jejich charakteristiku. Veškeré informace budou v českém, německém a anglickém jazyce a budou obsahovat veškeré potřebné informace týkající se těchto kulturních zařízení - popis a historie muzeí a galerií, jejich výstavních prostor, expozic apod. Mezi tato zařízení patří Galerie Dolní brána, Kul ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Potřeba vzniku turistického produktu Dětský prázdninový pas vznikla při jednání vedení příhraničních měst. Jde o akci určenou dětem a mládeži a jejím úkolem je zpříjemnit dětem jejich volný čas v době prázdnin a zabránit tak sociálně patologickým jevům. Tento projekt je určen žákům všech škol v Prachaticích a okolí a žákům škol z německého příhraničí, všem partnerským školám našich škol a také tur ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Letní škola staré hudby je tvůrčí seminář zaměřený na interpretaci hudby starších stylových období, zejména na hudbu 16.-18. století. Jedná se o jednu z mála příležitostí, kdy se mohou zájemci setkat se špičkovými světovými profesory hry na historické hudební nástroje. Obory, které se zde vyučují, ještě stále není možno v naší vlasti v dostatečné míře studovat na konzervatořích ani na hudebních vy ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Výtvarný workshop v Prachaticích (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0208)

Start date: Sep 29, 2005, End date: Sep 29, 2006,

Město Prachatice se rozhodlo zorganizovat výtvarný workshop významných evropských výtvarníků současného moderního umění. Jednalo by se zhruba o týdenní pobyt výtvarníků v historickém městě Pracahtice, které je známo svou česko-německou historií. Výtvarníci z evropských států, především z Německa a Rakouska budou malovat tváře města. Po workshopu se uskuteční výstava jejich děl a každý ponechá jed ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Jazz festival - Prachatice (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0207)

Start date: Sep 29, 2005, End date: Sep 29, 2006,

Město Prachatice se rozhodlo zorganizovat jazz festival z důvodu velké poptávky v příhraničním regionu po tomto druhu hudby. V letošním roce se zkontaktovalo s americkými kapelami a jedním z největších jazzmanů Rudy Linkou, jedná se o pilotní akci v příhraničním regionu tohoto typu a očekává se návštěvnost jako při Slavnostech Zlaté stezky. Jednalo by se o přehlídku jazzových kapel na Velkém náměs ...
Read Project

 3

 FINISHED 
V roce 2006 oslaví Obec Baráčníků 60. výročí založení. Výročí připadá na 24. červen, tedy v době konání významných městských slavností - Slavností solné Zlaté stezky v Prachaticích. 60 let existence Obce baráčníků - Vitoraz chceme oslavit společně s těmito slavnostmi velkolepým průvodem v tradičních krojích. Součástí celého průvodu bude přehlídka krásných bohatě zdobených praporů jednotlivých bará ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Město Prachatice se nachází v těsném zázemí státní hranice a je známé svojí přeshraniční činností. O této činnosti svědčí i devět uzavřených partnerství s evropskými městy v sedmi zemích evropského kontinentu. Každým rokem navštíví naše město, renesanční skvost Jihočeského kraje, cca 500 000 návštěvníků, z čehož převážná část je německy mluvícího obyvatelstva. Již několik let řeší vedení města ot ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Leták Otto Herbert Hajek a Jan Neumann (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0181)

Start date: Jun 29, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Cílem projektu je vydat dva druhy propagačních materiálů, jeden se zaměřením na prachatického rodáka Sv. Jana Neumanna, druhý se zaměřením na čestného občana města Prachatic, Otto Herberta Hajeka. Jedná se o velice významné mezinárodní osobnosti, které jsou spjaty s Prachaticemi. Návštěvníci Prachatic mají zájem dozvědět se alespoň základní informace o osobnostech spjatých s městem, které si vybe ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Festival Dny duchovní hudby (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0180)

Start date: Jun 29, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Festival Dny duchovní hudby vznikl v roce 1995 na počest sv. Jana Neumanna, prachatického rodáka a jediného svatého v USA, kde zemřel. Protože sv. J. Neumann byl v kostele sv.Jakuba svatořečen 19.června 1977, koná se série koncertů vždy 14 dní před tímto významným dnem. Sv. J. Nepomuka Neumanna lze považovat za mezinárodní osobnost, otec byl Němec, matka Češka. I v roce 2006 naváže tento festival ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Město Prachatice organizuje každoročně v měsíci květnu akci, kterou je otevírána turistická sezóna. V roce 2006 je to již XI. ročník. Jedná se o sportovní akci, která je doprovázená bohatým kulturním programem. V rámci Koloshow vystoupí cyklokrosaři se svojí exhibicí, proběhne ukázka jízdy historických kol, dopravní soutěž pro děti a mládež. Zahájení turistické sezóny se účastní i naše partnerská ...
Read Project

 3

 FINISHED 

achaticko - image propagační materiál (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0178)

Start date: Jun 29, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Projekt bude zaměřen na vytvoření reprezentativního propagačního materiálu o Prachaticku, který v současné době není k dispozici a turisté jej velice postrádají. Projekt bude zaměřen na přiblížení města Prachatice - významného města ležícího na legendární Zlaté stezce. Propagační materiál bude mít formát A4 a bude obsahovat cca 35 stran. Bude představovat historii a současnost města, přehled naučn ...
Read Project

 3

 FINISHED 

achatice - Image desky (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0177)

Start date: Jun 29, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Projekt spočívá ve vydání image desek regionu Prachaticka, do kterých se budou vkládat nejrůznější prospekty a propagační materiály regionu v česko-německo-anglické jazykové verzi. Image desky budou obsahovat kromě fotografií Prachatic a kontaktu na informační centrum, také přehled partnerských měst, především z Bavorska. Image desky budou vydány v nákladu 5 000 ks výtisků, distribuovány budou ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Slavnosti solné Zlaté stezky v Prachaticích (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0176)

Start date: Jun 29, 2005, End date: Jun 29, 2006,

XVI. ročník Slavností solné Zlaté stezky se uskuteční již tradičně o posledním červnovém víkendu v roce 2006 v Prachaticích. Při nejvýznamnější akci regionu se sejdou zástupci měst ležících na Zlaté stezce (Grainet, Waldkirchen Haidmühle, Freyung, Pasov, Volary, Vimperk), aby si připomněli slavnou společnou historii vožení soli do Čech a aby kulturní soubory předvedly a prezentovaly umění měst a s ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Studie proveditelnosti: Zbytiny - Sv.Magdalena (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0174)

Start date: Jun 29, 2005, End date: Jun 29, 2006,

V posledních pěti letech byl kompletně zrekonstruován kostel v bývalé osadě Sv. Magdalena za významné podpory bavorské strany. Každým rokem se zde koná několik společných akcí, slavností a bohoslužba. Vzhledem k tomu, že příjezdová komunikace je ve značně špatném stavu, je nutné udělat studii proveditelnosti a připravit tímto tento záměr k jeho realizaci. Úspěšnou realizací by se dosáhlo dobrého z ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Tak jako probíhá každoročně zahájení turistické sezóny, chystá se Město Prachatice v letošním roce poprvé zrealizovat i podzimní rozloučení s turistickou sezónou na přelomu měsíce září a října roku 2005. Hlavní kulturní program proběhne na Velkém náměstí, případně v přírodním areálu Parkán. Bude se jednat o vystoupení kulturních souborů, projekt bude zaměřen pro všechny věkové skupiny obyvatelstva ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt řeší výstavbu samostatné komunikace v rámci cyklotrasy 1055 na Libínském Sedle, která povede podél stávající komunikace II/141 Prachatice - Volary napojující se na komunikaci I/4 v blízkosti hraničního přechodu Strážný/Philippsreut. Dotčená komunikace jednak vyřeší dopravně nebezpečný úsek cyklotrasy 1055 v intravilánu obce Libínské Sedlo, tak zároveň i lépe zpřístupní stávající zdejší lyž ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt řeší opravu přístupové stezky (komunikace) ke kulturní památce kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích (dominanta Prachatic), která je zároveň naučnou stezkou Svatopetrská. Tato trasa je označena 5 informačními panely v českém, německém a anglickém jazyce. Součástí projektu mohou být i dokončovací práce spočívající např. v terénních úpravách, výsadbě zeleně či v doplnění případný ...
Read Project

 2