Search for European Projects

Mezinárodní letní škola staré hudby v Prachaticích (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0285)
Start date: Jan 12, 2006, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Letní škola staré hudby je tvůrčí seminář zaměřený na interpretaci hudby starších stylových období, zejména na hudbu 16.-18. století. Jedná se o jednu z mála příležitostí, kdy se mohou zájemci setkat se špičkovými světovými profesory hry na historické hudební nástroje. Obory, které se zde vyučují, ještě stále není možno v naší vlasti v dostatečné míře studovat na konzervatořích ani na hudebních vysokých školách. Považujeme za velice důležité projekt uskutečnit a udržet tradici vysoce kvalitních letních kurzů. Letní školy staré hudby se zúčastní i zástupci partnerských měst z Německa.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   87 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants