Search for European Projects

Mezinárodní turnaj v sálové kopané měst na Zlaté stezce (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0461)
Start date: Aug 30, 2006, End date: May 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Jedná se o VIII.ročník sportovních utkání amatérských družstev z příhraničních družebních měst. Partnerská města delegují týmy amatérských sportovců - zaměstnanců městských úřadů. Jde o mladé sportovce, kteří se po dobu dvou dnů zúčastňují sportovních utkání. Realizace VIII.ročníku sportovních her bude probíhat ve dvou dnech v polovině dubna 2007. Výsledkem projektu bude další rozvoj vzájemné spolupráce mezi příhraničními partnerskými městy v regionu, navázání a prohloubení kontaktů mezi sportovci partnerských měst, vzájemné setkání delegací vedení měst apod.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   67 500,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants