Search for European Projects

Turistický průvodce Pošumaví (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0543)
Start date: Dec 17, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

V současnosti neexistuje ucelený přehled cyklotras a turistických okruhů pro pěší. Obsah: Vytvoření turistického průvodce Pošumaví s přehledem cyklotras a turistických okruhů pro pěší. Publikace bude obsahovat také informace o přírodních památkách, o fauně a flóře na Šumavě a fotografie s výřezy map ve vymezeném regionu: Prachatice - Freyung/Grafenau. Cíl: Prohloubení přeshraniční spolupráce, rozšíření turistické nabídky pro české i bavorské návštěvníky, rozvoj a prohloubení vztahů. Souvislost s jinými projekty: Je s Naučnými stezkami vydanými v uplynulém roce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   87 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants