Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Jaro, Léto, Podzim na vinařských stezkách (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0439)

Start date: Aug 31, 2006, End date: Aug 30, 2007,

OBSAHEM PROJEKTU je zpracování nabídky významných kulturních, turistických a vinařských akcí a služeb na jižní Moravě a částečně i v regionu Weinviertel v roce 2007 a jejich propagace. Součástí projektu je vytvoření partnerství mezi poskytovateli služeb a organizátory akcí a uspořádání společné česko-rakouské cyklojízdy. Hlavními výstupy projektu budou informační materiály Jaro, Léto a Podzim na v ...
Read Project

 2

 FINISHED 
CÍLEM PROJEKTU je vydání cykloprůvodce pro páteřní Moravskou vinnou stezku (290 km) spojující jihozápadní a severovýchodní okraj vinařské aglomerace na Moravě. Tato cyklostezka je páteří sítě tématických cyklotras Moravské vinařské stezky a patří k nejvyhledávanějším cyklotrasám v ČR. Průvodce bude představen během společné česko-rakouské akce „Cyklovýlet napříč vinařskou Moravou“, jehož mediální ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Cílem projektu je propagace pro rozvoj cestovního ruchu - Týdne cykloturistiky 2006 - prostřednictvím uspořádání česko-rakouské cyklojízdy po přeshraniční cyklotrase Greenways Praha-Vídeň a zajištěním souvisejících propagačních aktivit. Hlavními aktivitami jsou: 1. organizační a technické zabezpečení 6-denní česko-rakouské cyklojízdy a místních doprovodných propagačních akcí 2. zajištění so ...
Read Project

 2