Search for European Projects

Týden cykloturistiky 2006 - Die Radtourismus Woche 2006 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0329)
Start date: Apr 1, 2006, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je propagace pro rozvoj cestovního ruchu - Týdne cykloturistiky 2006 - prostřednictvím uspořádání česko-rakouské cyklojízdy po přeshraniční cyklotrase Greenways Praha-Vídeň a zajištěním souvisejících propagačních aktivit. Hlavními aktivitami jsou: 1. organizační a technické zabezpečení 6-denní česko-rakouské cyklojízdy a místních doprovodných propagačních akcí 2. zajištění souvisejících aktivit: - tvorba propagačních materiálů k cyklojízdě (mobilní propagační stánek, dresy, trička…) - mediální podpora cyklojízdy (tiskové konference, články, web) - vytvoření tiskovin Léto na Greenways 2006 s nabídkou místních kulturních, tradičních a sportovních akcí pro turisty během letní tur. sezóny (Týden cykloturistiky 2006 bude sérii akcí Léto na GW zahajovat) - instalace přenosných stojanů na informační materiály Greenways do TIC - tzv. Infokoutky Greenways a jejich otevření během cyklojízdy Cílové skupiny projektu tvoří čeští i zahraniční turisté (zejména cykloturisté), zástupci obcí a regionů, místní veřejnost na obou stranách hranice, podnikatelé v oblasti cest. ruchu a TIC (Tábor, J. Hradec, N. Bystřice, Slavonice, Č. Budějovice, Č.Krumlov, N.Hrady ) Cílem realizace Týdne cykloturistiky 2006 je zvýšit zájem o česko - rakouskou turistiku - cykloturistiku - mezi širokou veřejností, přispět k rozvoji šetrné turistiky v regionu a rozšířit spolupráci mezi partnery a komunitami na obou stranách hranice. Projekt navazuje na aktivity českých i rakouských partnerů při rozvoji přeshraniční cyklotrasy GW Praha-Vídeň a je dalším krokem vedoucím k rozšíření služeb pro turisty a k propagaci atraktivního tur. produktu v oblasti j.Čechy/Waldviertel mezi turistickou veřejností. Cíle projektu jsou v souladu s cíli strateg.dokumentů rozvoje kraje a regionu NUTSII.
Up2Europe Ads

Details

  • 75.1%   59 290,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants