Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Mezinárodní setkání pěveckých sborů (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0496)

Start date: Feb 28, 2007, End date: Sep 29, 2007,

Základním cílem projektu je další posílení vzájemné dosavadní přeshraniční spolupráce evangelických sborů z Českých Budějovic a Lince s větším důrazem na zapojení veřejnosti, posílení vztahů mezi Čechy, Rakušany a Němci, prezentace společných kořenů i rozvíjení myšlenky užší spolupráce v regionu při zachování národního kulturního bohatství. Důraz při realizaci projektu bude kladen zejména na oblas ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Základním cílem projektu je posílení vzájemné dosavadní přeshraniční spolupráce evangelických sborů z Jihočeského kraje a Rakouska s větším důrazem na zapojení veřejnosti. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím zajištění 3 základních akcí, které budou v rámci projektu uspořádány. První z nich je slavnostní otevření nového sborového domu v Kaplici, který bude sloužit pro potřeby turistiky (uby ...
Read Project

 2