Search for European Projects

Společná přeshraniční setkávání v rámci partnerství a dlouhodobé spolupráce (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0155)
Start date: Aug 31, 2005, End date: Mar 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Základním cílem projektu je posílení vzájemné dosavadní přeshraniční spolupráce evangelických sborů z Jihočeského kraje a Rakouska s větším důrazem na zapojení veřejnosti. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím zajištění 3 základních akcí, které budou v rámci projektu uspořádány. První z nich je slavnostní otevření nového sborového domu v Kaplici, který bude sloužit pro potřeby turistiky (ubytování levnějšího typu zejména v návaznosti na zdejší četné cyklotrasy), setkávání i kongresové turistiky menšího rozsahu (v rámci objektu jsou i prostory pro semináře, menší konference apod.). Ve všech případech budou tyto prostory, vzhledem k nedaleké hranici a úzkým česko-rakouským vztahům v tomto regionu, využitelné a vhodné pro účastníky z obou stran hranice. Této akce se zúčastní jednak zástupci obou partnerů, zástupci regionálních představitelů z obou stran hranice (hejtmani sousedních regionů, zástupci místní samosprávy apod.) a široká veřejnost. Druhou akcí projektu je tzv. Mitarbeitertag - 1denní pracovní setkání zástupců obou partnerů, na kterém bude probíhat vzájemná diskuse na téma další spolupráce doprovázená turistickým programem (cyklovýlet, návštěva kláštera Zlatá koruna). V rámci této akce bude účastníkům z řad široké veřejnosti zprostředkována návštěva nového sborového domu Archa. Poslední akcí, která se uskuteční v rámci projektu je tzv. Kanzelaustausch - pracovní setkání partnerů, které bude sloužit jako koordinační schůzka k revizi již vykonaných projektových činností, plánování dalšího postupu a dalších společných akcí. Projekt tedy významným způsobem přispívá k rozvoji lidských zdrojů, odstraňování komunikačních a sociálních bariér v přeshraničním kontextu, rozvíjí vzájemný dialog a specifické formy spolupráce. Současně napomáhá rozvoji cestovního ruchu v česko-rakouském příhraničí, neboť v rámci projektu nově otevřený sborový dům je pro tyto účely určen.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   89 631,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants