Search for European Projects

Mezinárodní setkání pěveckých sborů (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0496)
Start date: Feb 28, 2007, End date: Sep 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Základním cílem projektu je další posílení vzájemné dosavadní přeshraniční spolupráce evangelických sborů z Českých Budějovic a Lince s větším důrazem na zapojení veřejnosti, posílení vztahů mezi Čechy, Rakušany a Němci, prezentace společných kořenů i rozvíjení myšlenky užší spolupráce v regionu při zachování národního kulturního bohatství. Důraz při realizaci projektu bude kladen zejména na oblast kultury. Projekt spadá do kategorie výměny partnerů/kultura. V rámci projektu proběhne dvoudenní setkání amatérských pěveckých sborů z evangelických církví z Čech (České Budějovice), Rakouska (Linz) a Německa (Passau). Náklady na účast německého souboru nejsou předmětem této projektové žádosti. Pro pracovní setkání je plánován pestrý program. Svou účast předběžně potvrdily kromě hostitelského další tři pěvecké sbory z Rakouska (celkem 35 účastníků a Německa (30). Repertoár, kterým se amatérské sbory budou zaobírat je složen z duchovní vokální hudby od 16. století do současnosti, a to z pera jak českých a německých, tak i dalších evropských autorů. Společný koncert včetně nácviku bude veden kantorem Českobratrské církve evangelické Mgr. Moravetzem působícím v Bystřici pod Hostýnem a doprovázen známou varhanicí Ester Moravetzovou. Projekt navazuje na již společnými silami realizovaný projekt Společná přeshraniční setkávání v rámci partnerství a dlouhodobé spolupráce, v jehož rámci byla rovněž obdobná aktivita realizována. Projekt tedy významným způsobem přispívá k rozvoji lidských zdrojů, odstraňování komunikačních a sociálních bariér v přeshraničním kontextu, rozvíjí vzájemný dialog a specifické formy spolupráce. Současně napomáhá rozvoji cestovního ruchu v česko-rakouském příhraničí, neboť v rámci projektu nově otevřený sborový dům je pro tyto účely určen.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 65.1%   41 300,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants