Search for European Projects

12 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Euregionale Grenzraumentwicklung 2014/15

Start date: Dec 31, 2013, End date: Jun 29, 2015,

Read Project

 2

 FINISHED 

Euregionale Grenzraumentwicklung 2011-2013

Start date: Dec 31, 2010, End date: Dec 30, 2013,

Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 

Europaregion Donau - Moldau

Start date: Jun 30, 2009, End date: Jun 29, 2012,

Die Europaregion Donau - Moldau sollte eine gemeinschaftliche Gestaltung in ihren Zielen und Strategien, ihren Aktivitäten und Kernprozessen sowie in ihren Organisationsformen finden. Hierfür ist ein mehrjähriger Planungsprozess in drei Schritten mit allen in der Region etablierten Netzwerkpartnern erforderlich. Zum Einstieg wird daher die Erarbeitung einer konzeptionellen sozialen Netzwerk- und R ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Schulausflüge nach Südböhmen, Böhmerwald und Niederbayern

Start date: Dec 31, 2009, End date: Dec 30, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 

ÖPNV - Struktur- und Potenzialanalyse Bayerischer Wald/Böhmerwald 2020

Start date: Oct 19, 2008, End date: Jan 30, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 

Studie der Tunneltrasse I/4 auf dem Durchzug durch Gemeinde Kubova Hut'

Start date: Oct 31, 2008, End date: Dec 30, 2009,

Read Project

 2

 FINISHED 
Bezprostředně u řeky Malše, naproti obci Hammern, leží na české straně zaniklá obec Cetviny. Po odsunu převážně německého obyvatelstva po roce 1946, pozvolna zchátraly všechny domy včetně kostela, Mariánské kaple a k ní vedoucí křížová cesta. Obsahem předkládaného projektu je revitalizace 120 let staré křížové cesty vedoucí k Mariánské kapli ve Farském lese. V rámci revitalizace bude obnoveno vš ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt bude zaměřen na zmapování nabídky pro in-line skating a nordic walking v jižních Čechách a na Šumavě. Pro tyto nově se rozvíjející aktivity, které jsou vhodné i pro rozvoj cestovního ruchu jako formy šetrné k životnímu prostředí, existují dobré podmínky také v oblasti jižních Čechách a Šumavy. V bavorské části Šumavy jsou tyto aktivity rovněž rozvíjeny na vysoké úrovni, projekt tedy bude z ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Setkání partnerů v tomto rozsahu nebylo doposud uskutečněno. V rámci rozvoje spolupráce bude uspořádáno dvoudenní setkání (termín 10.-11. 5. 2007) v Hluboké n.Vlt. Hlavním pořadatelem bude Jihočeský kraj, spolupořadatelé ERSN a ERN Šumava. Tato kulturní výměna poskytuje prostor pro zhodnocení dosavadní spolupráce a rozvoj spolupráce Jč kraje a zemí Dolní a Horní Rakousko, Dolní Bavorsko. Témata ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt Jižní Čechy známé i zapomenuté - Život na česko-bavorském pomezí má za cíl prostřednictvím historické fotografie zmapovat existující i zaniklá místa česko-bavorského pohraničí, zabývá se rázovitým folklórem, tradicemi a také výtvarnými a řemeslnými postupy, dnes již mnohdy zapomenutými. Tento projekt se prostřednictvím putovní výstavy fotografií snaží spojit společnou minulost českých a ba ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt svým zaměřením reaguje na stále rostoucí zájem veřejnosti o běžecké lyžování, které se stává stále častější formou aktivní rekreace. Cílem projektu je nákup 3 ks GPS modulů, jejich následné umístění na stroje na úpravu lyžařských běžeckých stop (rolby), aktivace v on-line systému, zabezpečení provozu na 2 měsíce a mapové zpracování nasnímaných souřadnicových dat. Výsledkem bude interneto ...
Read Project

 2