Antalya Provincial Directorate of Health


: Mar 26, 2019


Looking for Partnership Looking for Extra EU Funds
About Me

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, devlet kurumu olan Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın resmi yerel temsilcisi, tüm kamu ve özel sağlık hizmeti sunucularının düzenlenmesi, denetlenmesi, koordinasyonu, kontrol ve denetimi, ayrıca sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması ve sunumunun planlanması ve bu görevleri etkili ve verimli bir şekilde yerine getirme sorumluluğunu almak;

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine halkın katılımını sağlama konusunda uzmandır. Çeşitli AB Projelerinde ve farklı yerel Ulusal Projelerde hem yönetici hem de araştırmacı olarak çalıştı, ayrıca Proje Finansmanı ve Bütçelerini kontrol etti. Aynı zamanda Proje Döngüsü Yönetimi Eğitmenidir. TC Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Enstitüsü Proje Koordinatörlüğü ve ;

Keywords and matching areas:

 Health Care
 Medical equipment
 E-Health
 IT Applications
 Innovation & Research
 Adult Learning
 Erasmus+
 Horizon Europe
 Research
 International Project Management

Ideas in Progress
No ideas yet!
Favourite Calls
No Favourite calls!