Search for European Projects

18 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 

Floristika Krajinné výstavy bez hranic (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0238)

Start date: Jul 16, 2006, End date: Oct 31, 2006,

Krajinná výstava je svým původním zaměřením ukázkou a prezentací zahradního umění a krajinotvorby. Během svého dlouholetého vývoje v Německu, odkud k nám byla tato myšlenka přenesena, dochází vedle výše uvedeného cíle navíc ještě k vytváření trvalých hodnot v oblasti příměstské rekreace a ekologie v problémových územích. Součástí Krajinné výstavy bude floristická soutěž za účasti 12 týmů . Cílem ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Sochařský workshop (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0237)

Start date: May 21, 2006, End date: Oct 31, 2006,

Pohraniční bylo po celá dlouhá léta opomíjeným regionem, který měl, má a vždy bude mít svou specifickou atmosféru. Ta se pak přímo odráží ve výtvarné tvorbě ať již regionálních či jiných, tak i zahraničních autorů. Zajímavým aspektem je pak náhled každého jednotlivého autora. Projekt tak chce navázat na myšlenku Krajinné výstavy a ukázat návštěvníkům obou národů jejich vzájemné vnímání skutečností ...
Read Project

 2

 FINISHED 

aměťi krajiny - krajina paměti (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0236)

Start date: May 23, 2006, End date: Oct 31, 2006,

Pohraničí po celá dlouhá staletí s sebou nesou typický obrázek, kterým je prolínání jednotlivých složek kulturního života sousedících národů. Smyslem a cílem projektu je přes zmíněnou skutečnost představit široké veřejnosti škálu představitelů uměleckého života (malíře, sochaře, fotografi), kteří se pohybují, působí a vytváři nesmazatelné stopy v našem regionu, seznámit je s jejich činností a tvor ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Od počátku 90. let 20. stol. se dynamicky zvýšila výstavba rodinných domů a bytová zástavba celkem. VC rámci tohoto boomu lze vidět celou řadu nesourodých prvků jenž kazí celkový dojem jak ze stavby jako takové tak i přilehlého okolí. Proto si projekt klade za cíl seznámení veřejnosti s odbornými pohledy pro řešení této problematiky, která je v současné době výrazně zjednodušována, tak aby došlo ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Malířský workshop (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0234)

Start date: Jul 30, 2006, End date: Oct 31, 2006,

Krajinná výstava bez hranic je jedinčeným projektem v rámci kterého se budou realizovat i další dílčí aktivity, jednou z nich je malířský workshop, který jednak zdokumentuje KvBH, její významná místa, která budou zachycena na plátna. Tak vznikne poměrně unikátní dílo v rámci přeshraničních aktivit a akce jako taková doplní jiný úhel pohledu nežli předešlé dva workshopy (sochařský, fotografický). C ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Fotografický workshop (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0233)

Start date: Jun 20, 2006, End date: Oct 31, 2006,

Pohraniční bylo po celá dlouhá léta opomíjeným regionem, který měl, má a vždy bude mít svou specifickou atmosféru. Ta se pak přímo odráží ve výtvarné tvorbě ať již regionálních či jiných, tak i zahraničních autorů. Zajímavým aspektem je pak náhled každého jednotlivého autora. Projekt tak chce navázat na myšlenku Krajinné výstavy a ukázat návštěvníkům obou národů jejich vzájemné vnímání skutečností ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Výstava zahradní a krajinářské tvorby (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0232)

Start date: Jun 15, 2006, End date: Oct 31, 2006,

Krajinná výstava je svým původním zaměřením ukázkou a prezentací zahradního umění a krajinotvorby. Během svého dlouholetého vývoje v Německu, odkud k nám byla tato myšlenka přenesena, dochází vedle výše uvedeného cíle navíc ještě k vytváření trvalých hodnot v oblasti příměstské rekreace a ekologie v problémových územích. Cílem projektu je tak přiblížení zahradní a krajinářské tvorby, její vliv na ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Kultura bez hranic (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0231)

Start date: May 23, 2006, End date: Oct 31, 2006,

Město Cheb se chystá na realizaci přeshraničního projektu Krajinná výstava bez hranic Cheb - Marktredwitz (KvBH), která se uskuteční od 24.5. do 24.9. 2006. Cílem krajinné výstavy bez hranic je nejenom setkávání občanů obou státu (čechů a němců) ale i realizace celé řady aktivit, které si kladou za cíl seznámení se navzájem s kulturou, tradicemi a tvorbou obou národů. Jedná se jak o akce a aktivit ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Mládež bez hranic (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0230)

Start date: Jun 14, 2006, End date: Oct 31, 2006,

V rámci konání Krajinné výstavy bez hranic (KvBH), která proběhne ve dne 24.5. - 24.9. 2006, a která je svým původním zaměřením ukázkou a prezentací zahradního umění a krajinotvorby proběhne i bohatý kulturní program, který poběží celé čtyři měsíce a kromě pondělků shlédneme denně množství koncertů, divadelních představení, fotografických výstav, workshopů, vystoupení škol a sportovních klání. Uc ...
Read Project

 2

 FINISHED 
V roce 2006 budou české město Cheb a bavorské město Marktredwitz požádat historicky první přeshraniční Krajinnou výstavu. Tato akce má v Německu dlouholetou tradici, vysokou návštěvnost a široké spektrum návštěvníků. Součástí projektu bude květinová přehlídka. V řešeném území je celkem vymezeno 6 kompozičních jednotek, které jsou součástí konkrétních výstavních prostorů s různou funkcí a významem ...
Read Project

 2

 FINISHED 
V roce 2006 budou české město Cheb a bavorské město Marktredwitz požádat historicky první přeshraniční Krajinnou výstavu. Tato akce má v Německu dlouholetou tradici, vysokou návštěvnost a široké spektrum návštěvníků. V návaznosti na aktivity města Marktredwitz připravuje město Cheb projekt značení přístupových cest, silnic, parkovacích ploch a vstupů pro Krajinnou výstavu bez hranic. Součástí proj ...
Read Project

 2

 FINISHED 
V rámci Krajinné výstavy bez hranic Cheb - Marktredwitz 2006 je pro návštěvníky připraven program zahradnických výstav v pavilonu. Tyto zahradnické výstavy budou probíhat nepřetržitě během celých čtyř měsíců a měly by se stát jedním z předních lákadel pro návštěvníky Krajinné výstavy.
Read Project

 2

 FINISHED 
Město Žlutice a TJ Sokol Žlutice v tomto roce slaví významná výročí, k jejich příležitosti se rozhodly uspořádat společensko-sportovní akci, které se zúčastní i zástupci z jejich partnera z Bavorska. Bude se jednat o akci, při kteté se mimo sportu budou také tři dny setkávat a poznávat lidé z české a německé strany hranice.
Read Project

 2

 FINISHED 
V souvislosti s připravovanou přeshraniční Krajinnou výstavou bez hranic Cheb – Marktredwitz 2006 a již budovanou cyklistickou trasou (okruh po německém a českém pohraničí – podél čtyř řek) je připravován projekt instalace a výroby cykloturistických informačních cedulí, včetně umístění cyklo stojanů. Cílem projektu je podpora cykloturistiky, pomocí zlepšování její současné infrastruktury, a podpor ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Jedná se o stavební akci v rámci projektu Krajinné výstavy bez hranic Cheb - Marktredwitz 2006. Konkrétně je projekt Centrální plochy C součástí balíku investičních projektů nutných k vytvoření infrastruktury výstavy, jejímž hlavním přínosem jdo budoucna je vyřešení zanedbaných atraktivních území města pro jejich využití obyvateli a návštěvníky z obou stran hranice. V rámci projektu Centrální plo ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Jedná se o stavební akci v rámci projektu Krajinné výstavy bez hranic Cheb - Marktredwitz 2006. Konkrétně je projekt Centrální plochy B součástí balíku projektů nutných k vytvoření infrastruktury výstavy, jejímž hlevním přínosem do budoucna je vyřešení zanedbyných atraktivních území města pro jejich využití obyvateli a návštěvníky z obou stran hranice. V rámci projektu Centrální ploch y B dojde k ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Jedná se o stavební akci v rámci projektu Krajinné výstavy bez hranic Cheb - Marktredwitz 2006. Konkrétně je projekt Nad Řekou součástí balíku investičních projektů nutných k vytvoření infrastruktury výstavy, jejímž hlavním přínosem do budoucna je vyřešení zanedbaných atraktivních území města pro jejich využití obyvateli a návštěvníky z obou stran hranice. V rámci projektu Nad Řekou dojde ke stavb ...
Read Project

 2