Search for European Projects

Mládež bez hranic (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0230)
Start date: Jun 14, 2006, End date: Oct 31, 2006 PROJECT  FINISHED 

V rámci konání Krajinné výstavy bez hranic (KvBH), která proběhne ve dne 24.5. - 24.9. 2006, a která je svým původním zaměřením ukázkou a prezentací zahradního umění a krajinotvorby proběhne i bohatý kulturní program, který poběží celé čtyři měsíce a kromě pondělků shlédneme denně množství koncertů, divadelních představení, fotografických výstav, workshopů, vystoupení škol a sportovních klání. Ucelenou část tvoří akce pro děti a mládež, které jsou tematicky laděny, na lezecké závody, Hry bez hranic a Příroda bez hranic. Cílem je prezentace znalostí a přiblížení regionů mezi sebou.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   59 437,50
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants