Search for European Projects

Zahrady u rodinných domů od projektu k realizaci (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0235)
Start date: Jun 14, 2006, End date: Oct 31, 2006 PROJECT  FINISHED 

Od počátku 90. let 20. stol. se dynamicky zvýšila výstavba rodinných domů a bytová zástavba celkem. VC rámci tohoto boomu lze vidět celou řadu nesourodých prvků jenž kazí celkový dojem jak ze stavby jako takové tak i přilehlého okolí. Proto si projekt klade za cíl seznámení veřejnosti s odbornými pohledy pro řešení této problematiky, která je v současné době výrazně zjednodušována, tak aby došlo k nápravě již aplikovaného nevhodného řešení příp. zabránění jeho realizaci. Krajinná výstava tak získá další významný prvek s dopadem na široké spektrum návštěvníků.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   127 875,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants