Search for European Projects

24 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

FFW Waldsassen Ersatzbeschaffung HLF 20/16 als Ersatz für TLF 16/25

Start date: Dec 31, 2010, End date: Dec 30, 2012,

Im Rahmen des Vertrags vom 19.09.2000 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen haben die Städte Waldsassen und Cheb sowie der Bezirk Karlsbad und das Rettungscorps des Bezirks Karlsbad eine örtliche Vereinbarung über die gegenseitige grenzüberschreitende Hilfeleistung und Zusammenarbeit b ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 

Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

Start date: Dec 31, 2009, End date: Feb 28, 2012,

Read Project

 2

 FINISHED 

FFW Neualbenreuth Ersatzbeschaffung HLF 10/6 als Ersatz für LF 8

Start date: May 5, 2010, End date: Sep 26, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 

Radweg Eger - Waldsassen Etappe II

Start date: Feb 29, 2008, End date: Jun 29, 2010,

Read Project

 2

 FINISHED 
Hlavním cílem projektu je podpora nového moderního Turistického informačního centra ve městě Cheb. Stávající infocentrum se nachází v prostorech, které neumožňují jeho další rozvoj služeb, a proto bude 24.5. 2008 otevřeno infocentrum nové, v nových prostorech, přesto stále ve středu města - na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č.p. 31. Předmětem žádosti je vydání prezentačního DVD o městě Cheb, pro ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Cykloturistická mapa Chebu a okolí (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0572)

Start date: Jul 31, 2007, End date: Dec 30, 2007,

Cílem předkládaného projektu je vytvoření cykloturistické mapy města Cheb a jeho okolí. Cílem projektu je zlepšení přeshraniční kooperace ve sportovní a kulturní oblasti a zejména podpora přeshraniční kooperace s cílem trvalé spolupráce. Na projektu spolupracují města Cheb, Waldsassen a Marktredwitz. Cykloturistická mapa Chebu a okolí bude propagovat především Valdštejnovu stezku, která byla otev ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Floristika Krajinné výstavy bez hranic (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0238)

Start date: Jul 16, 2006, End date: Oct 31, 2006,

Krajinná výstava je svým původním zaměřením ukázkou a prezentací zahradního umění a krajinotvorby. Během svého dlouholetého vývoje v Německu, odkud k nám byla tato myšlenka přenesena, dochází vedle výše uvedeného cíle navíc ještě k vytváření trvalých hodnot v oblasti příměstské rekreace a ekologie v problémových územích. Součástí Krajinné výstavy bude floristická soutěž za účasti 12 týmů . Cílem ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Sochařský workshop (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0237)

Start date: May 21, 2006, End date: Oct 31, 2006,

Pohraniční bylo po celá dlouhá léta opomíjeným regionem, který měl, má a vždy bude mít svou specifickou atmosféru. Ta se pak přímo odráží ve výtvarné tvorbě ať již regionálních či jiných, tak i zahraničních autorů. Zajímavým aspektem je pak náhled každého jednotlivého autora. Projekt tak chce navázat na myšlenku Krajinné výstavy a ukázat návštěvníkům obou národů jejich vzájemné vnímání skutečností ...
Read Project

 2

 FINISHED 

aměťi krajiny - krajina paměti (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0236)

Start date: May 23, 2006, End date: Oct 31, 2006,

Pohraničí po celá dlouhá staletí s sebou nesou typický obrázek, kterým je prolínání jednotlivých složek kulturního života sousedících národů. Smyslem a cílem projektu je přes zmíněnou skutečnost představit široké veřejnosti škálu představitelů uměleckého života (malíře, sochaře, fotografi), kteří se pohybují, působí a vytváři nesmazatelné stopy v našem regionu, seznámit je s jejich činností a tvor ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Od počátku 90. let 20. stol. se dynamicky zvýšila výstavba rodinných domů a bytová zástavba celkem. VC rámci tohoto boomu lze vidět celou řadu nesourodých prvků jenž kazí celkový dojem jak ze stavby jako takové tak i přilehlého okolí. Proto si projekt klade za cíl seznámení veřejnosti s odbornými pohledy pro řešení této problematiky, která je v současné době výrazně zjednodušována, tak aby došlo ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Malířský workshop (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0234)

Start date: Jul 30, 2006, End date: Oct 31, 2006,

Krajinná výstava bez hranic je jedinčeným projektem v rámci kterého se budou realizovat i další dílčí aktivity, jednou z nich je malířský workshop, který jednak zdokumentuje KvBH, její významná místa, která budou zachycena na plátna. Tak vznikne poměrně unikátní dílo v rámci přeshraničních aktivit a akce jako taková doplní jiný úhel pohledu nežli předešlé dva workshopy (sochařský, fotografický). C ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Fotografický workshop (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0233)

Start date: Jun 20, 2006, End date: Oct 31, 2006,

Pohraniční bylo po celá dlouhá léta opomíjeným regionem, který měl, má a vždy bude mít svou specifickou atmosféru. Ta se pak přímo odráží ve výtvarné tvorbě ať již regionálních či jiných, tak i zahraničních autorů. Zajímavým aspektem je pak náhled každého jednotlivého autora. Projekt tak chce navázat na myšlenku Krajinné výstavy a ukázat návštěvníkům obou národů jejich vzájemné vnímání skutečností ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Výstava zahradní a krajinářské tvorby (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0232)

Start date: Jun 15, 2006, End date: Oct 31, 2006,

Krajinná výstava je svým původním zaměřením ukázkou a prezentací zahradního umění a krajinotvorby. Během svého dlouholetého vývoje v Německu, odkud k nám byla tato myšlenka přenesena, dochází vedle výše uvedeného cíle navíc ještě k vytváření trvalých hodnot v oblasti příměstské rekreace a ekologie v problémových územích. Cílem projektu je tak přiblížení zahradní a krajinářské tvorby, její vliv na ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Kultura bez hranic (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0231)

Start date: May 23, 2006, End date: Oct 31, 2006,

Město Cheb se chystá na realizaci přeshraničního projektu Krajinná výstava bez hranic Cheb - Marktredwitz (KvBH), která se uskuteční od 24.5. do 24.9. 2006. Cílem krajinné výstavy bez hranic je nejenom setkávání občanů obou státu (čechů a němců) ale i realizace celé řady aktivit, které si kladou za cíl seznámení se navzájem s kulturou, tradicemi a tvorbou obou národů. Jedná se jak o akce a aktivit ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Mládež bez hranic (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0230)

Start date: Jun 14, 2006, End date: Oct 31, 2006,

V rámci konání Krajinné výstavy bez hranic (KvBH), která proběhne ve dne 24.5. - 24.9. 2006, a která je svým původním zaměřením ukázkou a prezentací zahradního umění a krajinotvorby proběhne i bohatý kulturní program, který poběží celé čtyři měsíce a kromě pondělků shlédneme denně množství koncertů, divadelních představení, fotografických výstav, workshopů, vystoupení škol a sportovních klání. Uc ...
Read Project

 2

 FINISHED 
V roce 2006 budou české město Cheb a bavorské město Marktredwitz požádat historicky první přeshraniční Krajinnou výstavu. Tato akce má v Německu dlouholetou tradici, vysokou návštěvnost a široké spektrum návštěvníků. Součástí projektu bude květinová přehlídka. V řešeném území je celkem vymezeno 6 kompozičních jednotek, které jsou součástí konkrétních výstavních prostorů s různou funkcí a významem ...
Read Project

 2

 FINISHED 
V roce 2006 budou české město Cheb a bavorské město Marktredwitz požádat historicky první přeshraniční Krajinnou výstavu. Tato akce má v Německu dlouholetou tradici, vysokou návštěvnost a široké spektrum návštěvníků. V návaznosti na aktivity města Marktredwitz připravuje město Cheb projekt značení přístupových cest, silnic, parkovacích ploch a vstupů pro Krajinnou výstavu bez hranic. Součástí proj ...
Read Project

 2

 FINISHED 
V rámci Krajinné výstavy bez hranic Cheb - Marktredwitz 2006 je pro návštěvníky připraven program zahradnických výstav v pavilonu. Tyto zahradnické výstavy budou probíhat nepřetržitě během celých čtyř měsíců a měly by se stát jedním z předních lákadel pro návštěvníky Krajinné výstavy.
Read Project

 2

 FINISHED 

Turistický den u Bismarckovy věže (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0239)

Start date: Feb 28, 2006, End date: Aug 30, 2006,

Cílem je uspořádat kulturně turistickou akci, která pomůže prohloubit a upevnit sousedské vztahy mezi obyvateli Chebu a příhraničního německého Waldsassenu a samozřejmě přilehlých vesnic na obou stranách hranice. Akce napomáhá setkání nejen českých a německých turistů, ale i dětí ze spřátelených škol, cyklistů a všech, kteří upřednostňují pohyb v přírodě. Při akci se prezentují infocentra z Cheb ...
Read Project

 2

 FINISHED 
V souvislosti s připravovanou přeshraniční Krajinnou výstavou bez hranic Cheb – Marktredwitz 2006 a již budovanou cyklistickou trasou (okruh po německém a českém pohraničí – podél čtyř řek) je připravován projekt instalace a výroby cykloturistických informačních cedulí, včetně umístění cyklo stojanů. Cílem projektu je podpora cykloturistiky, pomocí zlepšování její současné infrastruktury, a podpor ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Jedná se o stavební akci v rámci projektu Krajinné výstavy bez hranic Cheb - Marktredwitz 2006. Konkrétně je projekt Centrální plochy C součástí balíku investičních projektů nutných k vytvoření infrastruktury výstavy, jejímž hlavním přínosem jdo budoucna je vyřešení zanedbaných atraktivních území města pro jejich využití obyvateli a návštěvníky z obou stran hranice. V rámci projektu Centrální plo ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Jedná se o stavební akci v rámci projektu Krajinné výstavy bez hranic Cheb - Marktredwitz 2006. Konkrétně je projekt Centrální plochy B součástí balíku projektů nutných k vytvoření infrastruktury výstavy, jejímž hlevním přínosem do budoucna je vyřešení zanedbyných atraktivních území města pro jejich využití obyvateli a návštěvníky z obou stran hranice. V rámci projektu Centrální ploch y B dojde k ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Jedná se o stavební akci v rámci projektu Krajinné výstavy bez hranic Cheb - Marktredwitz 2006. Konkrétně je projekt Nad Řekou součástí balíku investičních projektů nutných k vytvoření infrastruktury výstavy, jejímž hlavním přínosem do budoucna je vyřešení zanedbaných atraktivních území města pro jejich využití obyvateli a návštěvníky z obou stran hranice. V rámci projektu Nad Řekou dojde ke stavb ...
Read Project

 2