Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
...emi a kvízy. Internationales Interkommunales Zentrum Gross Siegharts (IIZ, mezinárodní interkomunální centrum, spolek Verein Kooperation & Bildung Euregio + IIZ Service), zastoupené svým prezidentem, panem Antonem Koczurem, bude do projektu zapojeno při organizaci celé akce. IIZ zajistí medializaci akce v Dolním Rakousku a distribuci propagačních materiálů v regionu, dále se jeho zástupci zúča ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Připravovaný projekt zajistí realizaci a rozšíření programu již 14.ročníku Rýžování zlata na Otavě - setkání zlatokopů a široké veřejnosti z celé České republiky u Kalvárie na břehu řeky Otavy dne 5.8.2006. - - -Tato akce zahájí přeshraniční partnerství obce Kestřany, které bude pokračovat i v dalších ročnících této akce a dalších aktivitách na obou stranách jak ze strany obce, tak dalších sub ...
Read Project

 2

 FINISHED 
...nizaci rakouské účasti zajistí partner projektu - IIZ Gross Siegharts (Internationales Interkommunales Zentrum, spolek Verein Kooperation & Bildung Euregio + IIZ Service), zastoupené prezidentem panem Antonem Koczurem. - Festival bude probíhat nejen tradiční první červnovou sobotu (3.6.06), ale také již páteční večer (2.6.06), kdy vystoupí známý soubor FLERET se svojí zpěvačkou Jarmilou Šulákovo ...
Read Project

 2