Search for European Projects

Rýžování zlata na Otavě - 14.ročník se zahraničními partnery (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0263)
Start date: Apr 30, 2006, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Připravovaný projekt zajistí realizaci a rozšíření programu již 14.ročníku Rýžování zlata na Otavě - setkání zlatokopů a široké veřejnosti z celé České republiky u Kalvárie na břehu řeky Otavy dne 5.8.2006. - - -Tato akce zahájí přeshraniční partnerství obce Kestřany, které bude pokračovat i v dalších ročnících této akce a dalších aktivitách na obou stranách jak ze strany obce, tak dalších subjektů v regionu. Program bude obohacen o soutěž vybraného českého a dolnorakouského družstva. Pořadatelem výše uvedené akce je Obec Kestřany ve spolupráci se Svazem Zlatokopů, který zaštítí vlastní soutěž rýžování, a dalšími místními spolky. Při soutěži je využívána klasická výbava zlatokopů, a to talíř a lopatka. Soutěž probíhá ve třech kategoriích – muži, ženy, děti. Touto cestou akce zajistí výchovu nových zlatokopů na zlatonosné řece Otavě v příštích letech. Soutěž vyhrává ten, kdo narýžuje více zlatinek. Součástí celodenní soutěže je kulturně-společenský program určený pro širokou veřejnost a zejména pro děti. Jeho součástí je živé vystoupení country kapel, které vrcholí večerním country bálem, dále jsou během dne pro děti připraveny sportovní soutěže, divadlo a další zábavné disciplíny. Akce každoročně probíhá 1.sobotu v srpnu a účastní se jí okolo 1000 účastníků! Cílem projektu je navázat kulturní spolupráci s novými přeshraničními partnery, vytvořit s nimi stálé vazby, posílit tradici akce a rozšiřovat spolupráci dále i na další aktivity obce a dalších místních spolků. Navrhované zapojení partnera: - zapojení rakouského družstva zlatokopů do standardních pravidel zlatokopecké soutěže, vyhlášení soutěže ČR versus Dolní Rakousko - zapojení rakouského partnera do medializace celé akce s cílem rozšíření povědomí o akci a obci v Dolním Rakousku a získání pravidelných návštěvníků i z tohoto regionu Pro partnery bude zajištěno zázemí během festivalu celodenní zázemí včetně ubytování. Projekt proběhne bez finančního příspěvku partnera
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   59 290,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants