Search for European Projects

stopách Dobrého vojáka Švejka, aneb se Švejkem vesele do školy (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0260)
Start date: Mar 31, 2006, End date: Dec 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Připravovaný projekt obohatí program tradiční jihočeské akce Po stopách Dobrého vojáka Švejka, aneb se Švejkem vesele do školy a umožní navázání přeshraničního partnerství obce Putim s partnery z Dolního Rakouska, která bude pokračovat i v rámci dalších aktivit jihočeské a dolnorakouské strany v oblasti kultury, rozvoje hospodářské spolupráce, cestovního ruchu a dalších oblastech. Pořadatelem akce, a tedy i předkladatelem projektu, je Obec Putim. Dvoudenní program akce zahajuje nový školní rok a proběhne 1.-2.září 2006. Program obsahuje jak hudební a divadelní vystoupení a soutěže pro děti i dospělé, tak pochod z Písku do Putimi, kde si účastníci mohou vybrat z několika tras různých délek a náročností. V rámci trasy pro děti budou připravena stanoviště se soutěžemi a kvízy. Internationales Interkommunales Zentrum Gross Siegharts (IIZ, mezinárodní interkomunální centrum, spolek Verein Kooperation & Bildung Euregio + IIZ Service), zastoupené svým prezidentem, panem Antonem Koczurem, bude do projektu zapojeno při organizaci celé akce. IIZ zajistí medializaci akce v Dolním Rakousku a distribuci propagačních materiálů v regionu, dále se jeho zástupci zúčastní celé akce - pochodu i kulturních akcí. Obec Putim tímto krokem zahájí aktivní spolupráci s dolnorakouským partnerem, která bude dále pokračovat v dalších aktivitách obce Putim, obce Gross Siegharts a celém mikroregionu Zlatý Vrch, jehož je obec Putim členem. Jedná se pro obec Putim a celý region o důležitý krok vzhledem k tomu, že do této doby neudržovala žádné aktivní přeshraniční kontakty.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   44 470,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants