Search for European Projects

15 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 ONGOING 
The RUGGEDISED project will create urban spaces powered by secure, affordable and clean energy, smart electro-mobility, smart tools and services. The overall aims are:1. Improving the quality of life of the citizens, by offering the citizens a clean, safe, attractive, inclusive and affordable living environment.2. Reducing the environmental impacts of activities, by achieving a significant reducti ...
Read Project

 34

 FINISHED 
The IMPACT project is about improving the lives of brain diseased patients through a novel approach that leaps beyond currently available Deep Brain Stimulation (DBS) devices and procedures. The initial project focus is on Parkinson’s Disease (PD), but further brain-disease indications will be included in the later phase of the project. The personalized approach that IMPACT brings is essential in ...
Read Project

 10

 FINISHED 
"Inherited dilated cardiomyopathies (DCM) are monogenic disorders caused by mutations in more than 30 genes, characterised by substantial phenotype heterogeneity. DCM affects 1:2.500 individuals and is the major cause of heart transplantation and death for non-ischaemic heart failure in adolescents and young adults. Currently, less than 1% of patients with familial DCM are genotyped in Europe. The ...
Read Project

 11

 FINISHED 
Chronic diseases represent for healthcare systems the heaviest cost burden. Aside from the social costs in terms of suffering, they account for 70% on European average of public healthcare systems in the EU. A plethora of ICT based applications have been developed in the last years, allowing to tackle at least partially problems related to specific pathologies. However, even advanced experiences h ...
Read Project

 17

 FINISHED 

Harsh Weather Testing Network

Start date: Apr 30, 2010, End date: Oct 30, 2012,

The purpose of the project is to create a novel transnational network between the project partners and their clients (SME’s) and find an activate other organizations that give testing services to join the network. The meaning of the network is to create a totally new system for developing and strengthening the harsh weather testing activities in the northern periphery region. During the project th ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Inomhusmiljön blir allt viktigare att beakta vid diskussioner om förebyggande hälsovård, särskilt i dagsläget när man vill höja pensionsåldern och hålla människorna längre i arbetslivet. Byggnadsrelaterad ohälsa är ett utbrett problem och undersökningar i många Europeiska länder visar på långsiktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. TEMA är ett gränsöverskridande projekt för att ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet ska utveckla tvärkommunikationerna i regionen. I första hand handlar det om att ge underlag till samhällsorgan, trafikhuvudmän och aktörer inom turismnäringen om de framtida transportmöjligheterna
Read Project

 11

 FINISHED 
... sdistrikt, Västerbottens läns landsting" Samma dokument innehåller finsk översättning. Arbetspaket 2: "Katastrofplaner" (innehåller målen 1, 3, 4, 5, 6, 10 och 11) • Jämföra katastrofplaner • Riskinventera vårt gemensamma område • Inventera utrustning • Skapa bilaga till ordinarie katastrofplan • Arbeta för att fältpersonal på skadeplats känner till ledningsorganisationen för respektive land och v ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projektet ska dokumentera och skildra kulturen vid Bottenvikens kust i olika medier som utställningar, film, radioprogram, bok, webbplats. Projektet pågår redan inom Interregprogrammet Nordkalotten, men utsträcks nu geografiskt till den unika kultur- och naturmiljön i Kvarkenområdet.
Read Project

 7

 FINISHED 
Projektet ska tillvarata två länders vårdkultur för att optimera handläggningen av akutsjuka i de båda länderna. Projektet avser att etablera en kontinuerlig registrering av flödet för patienter i akutsjukvården i Västerbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt. Baserat på denna registrering ska ett simuleringsverktyg utvecklas för att kunna simulera olika parametrar i vårdkedjan. Avsikten med simuleringe ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet ska ta tillvara den gränsregionala utvecklingspotential som Sagavägen-regionen har inom området kulturturism. Målet är att utveckla näringslivet och den regionala identiteten. Arbete med sagor och sägner, hantverk, skådespel och historiska marknader är exempel på verksamhet
Read Project

 18

 FINISHED 
Syftet är att stärka deltagande slöjdares kompetens och konkurrenskraft genom att öka kontakterna och bilda ett fungerande nätverk mellan hantverkare över Kvarken. Övergripande mål är att:Förbättra kvalitén på deltagarnas produktion och företagande genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte över Kvarken. Genom marknadsföring och försäljning finna, tydliggöra och skapa en marknad för kvalitati ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet ska skapa en stark kompetensregion inom crossmedia design – som drivs av en innovationsmiljö bestående av representanter från näringsliv, universitet och offentlig sektor. De ska samla forskningsresurser med koppling till mediadesign från deltagande parters universitet, skapa ett långsiktigt forskningsprogram inriktat på att fylla framtida behov inom mediasektorn och ska långsiktigt till ...
Read Project

 10

 FINISHED 
Målet med projekt är att det öppna tjänsteneutrala nätet mellan Västerbotten och Österbotten ska leda till ett större antal konkurrerande tjänsteleverantörer och teleoperatörer. Förbindelsen mellan Umeå och Vasa ska vara i drift 2005-11-30.Med hjälp av denna förbindelse ska projektet utveckla och hitta former för att ansluta tjänster och kunder samt testköra med provanvändare.
Read Project

 7

 FINISHED 
Arbetet går ut på skapa nätverk och utveckla metoder för att öka erfarenhetsutbytet mellan Västerbotten och Österbotten inom området lokal utveckling
Read Project

 4