Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na využití podkladových materiálů, získaných mj. v průběhu realizace projektu Muzeum stavebních dějin a řemesel v Českém Krumlově (projekt zaměřený na faktické zřízení expozice muzea podpořený z prostředků KÚ Jihočeského kraje v rámci Grantového programu Produkty a služby v cestovním ruchu), pro zvýšení povědomí o stavební historii města Český Krumlov a česko-rakouského příhrani ...
Read Project

 2