Search for European Projects

dpora zvýšení povědomí o historii staveb a řemesel v česko-rakouském příhraničí - Český Krumlov - Freistadt (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0474)
Start date: Aug 30, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na využití podkladových materiálů, získaných mj. v průběhu realizace projektu Muzeum stavebních dějin a řemesel v Českém Krumlově (projekt zaměřený na faktické zřízení expozice muzea podpořený z prostředků KÚ Jihočeského kraje v rámci Grantového programu Produkty a služby v cestovním ruchu), pro zvýšení povědomí o stavební historii města Český Krumlov a česko-rakouského příhraničního regionu. Podkladové materiály budou využity pro zpracování interaktivního výukového média (CD-ROM), které bude distribuováno primárně do základních a středních škol (SŠ zejména technického a uměleckého zaměření) jako netradiční a atraktivní doplněk stávajících forem výuky.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 60%   71 200,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants