Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na zvýšení podílu cestovního ruchu v centrech přeshraničního Akčního sdružení Královský hvozd. Zvýšenou propagací zdejší oblasti stoupne návštěvnost v území, jak tuzemských, tak i zahraničních turistů a návštěvníků. Obsahem projektu je vznik nových propagačních materiálů jednoho z center akčního sdružení - Města Nýrska. Výstupem bude propagace nabídky služeb města pro tuzemské ...
Read Project

 3