Search for European Projects

Zvýšení návštěvnosti center Akčního sdružení Královský hvozd - propagační materiál Nýrsko (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0592)
Start date: Oct 23, 2007, End date: Mar 30, 2008 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na zvýšení podílu cestovního ruchu v centrech přeshraničního Akčního sdružení Královský hvozd. Zvýšenou propagací zdejší oblasti stoupne návštěvnost v území, jak tuzemských, tak i zahraničních turistů a návštěvníků. Obsahem projektu je vznik nových propagačních materiálů jednoho z center akčního sdružení - Města Nýrska. Výstupem bude propagace nabídky služeb města pro tuzemské a zahraniční turisty ve třech skládačkách. Nýrsko - procházka městem Nýrsko - volnočasové aktivity v létě Nýrsko - volnočasové aktivity v zimě

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   30 600,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants