Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Velmi intenzívně probíhá spolupráce mezi sportovními jednotami Slavonice a Dobersberg. Rovněž tak spolupráce s obcí Dobersberg a Impulcentrem Thayaland je na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí nejen časté vzájemné návštěvy jejich představitelů, ale dlouholeté pořádání nejrůznějších akcí. Uvedená spolupráce vyústila v pravidelné organizování série zábavných a sportovních akcí. Návštěva na jednotlivý ...
Read Project

 3