Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Záměrem projektu je uspořádání kulturně společenské akce s lidově historickou tematikou z období vrcholného středověku a husitského hnutí na Telčsku v návaznosti na uplynutí 570 let od pobytu a diplomatického jednání císaře Zikmunda Lucemburského v Telči s vyslancem basilejského koncilu Jiřím z Vichu a vyslancem papeže Evžena IV. Giovannim F. Capodilistou v Telči ve dnech 18. – 21. 11. 1437. Dvou ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Záměrem projektu je uspořádat kulturně společenskou akci s lidově historickou tématikou. Jde o tradiční kulturní akci města Telče (letos proběhne již posedmé), která je v letošním roce významně rozšířena a obohacena v návaznosti na probíhající oslavy 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta a jeho pobyt v Telči. Akce rozvíjí tradiční kulturní aktivity města Telče a prostřednictvím významu ...
Read Project

 2