Search for European Projects

Královské slavnosti aneb Císař Zikmund Lucemburský v Telči po 570 letech 17. - 18. 8. 2007 (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0548)
Start date: Apr 1, 2007, End date: Oct 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Záměrem projektu je uspořádání kulturně společenské akce s lidově historickou tematikou z období vrcholného středověku a husitského hnutí na Telčsku v návaznosti na uplynutí 570 let od pobytu a diplomatického jednání císaře Zikmunda Lucemburského v Telči s vyslancem basilejského koncilu Jiřím z Vichu a vyslancem papeže Evžena IV. Giovannim F. Capodilistou v Telči ve dnech 18. – 21. 11. 1437. Dvoudenní akce (17. - 18. srpna 2007) bude zahájena v předvečer Královských slavností otevřením jarmarku s kejklíři, pouličním divadlem a historickou hudební show. Vyvrcholí noční ceremonií a příjezdem císaře Zikmunda s rytířským doprovodem za svitu loučí a hřmění bubnů. Sobotní dopoledne bude uvedeno slavnostní ceremonií, přivítáním pána na Telči s chotí a císaře Zikmunda a představitelů města Telče, kraje Vysočina a zástupců partnerských měst z Rakouska. Celé dopoledne bude zaměřeno na historickou hudbu, divadelní a kejklířská představení, na hry a soutěže s historickou tématikou, s větším důrazem na děti. Odpolední část zahájí historický průvod husitských vojsk v čele s Janem Žižkou městem. Na náměstí bude program pokračovat ceremonií na téma význam města Telče v období vrcholného středověku a období husitského hnutí. Šermířské, hudební, taneční a divadelní produkce budou doplněné sokolníky a dobovými atrakcemi. Program proběhne po celé ploše náměstí, které bude doplněno bohatou výzdobou a výpravou. Historické prodejní stánky vkusně zakomponované v centru produkcí dotvoří obraz středověkého trhu, který může žít nejen obchodem tradičních rukodělných výrobků, ale i ukázkami lidových řemesel. Velkým lákadlem hlavně pro malé návštěvníky bude středověká vesnička – chaloupky, přístřešky pro řemeslníky, zvonice, dřevěný kostelík, ohrádky pro zvěřinec. Akce se uskuteční za každého počasí, což umožní kryté pódium a velkoplošné stany se zázemím. Významným faktorem z pohledu celkové návštěvnosti akce je její konání v hlavní turistické sezóně.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   224 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants