Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Záměrem projektu je uspořádání kulturně společenské akce s lidově historickou tematikou z období vrcholného středověku a husitského hnutí na Telčsku v návaznosti na uplynutí 570 let od pobytu a diplomatického jednání císaře Zikmunda Lucemburského v Telči s vyslancem basilejského koncilu Jiřím z Vichu a vyslancem papeže Evžena IV. Giovannim F. Capodilistou v Telči ve dnech 18. – 21. 11. 1437. Dvou ...
Read Project

 4