Search for European Projects

17 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Kleine Parkplätze im Nationalpark Šumava – westlicher Teil

Start date: Dec 31, 2012, End date: Dec 30, 2013,

Read Project

 2

 FINISHED 

Kleine Parkplätze im Nationalpark Šumava – südlicher Teil

Start date: Dec 31, 2012, End date: Dec 30, 2013,

Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 3

 FINISHED 

Erforschung der Ökologie von Luchs und Reh im Bergwaldökosystem

Start date: Dec 31, 2008, End date: May 30, 2013,

Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 

Neukonzeption Waldgeschichtliches Museum St. Oswald

Start date: Dec 31, 2008, End date: Dec 30, 2012,

Read Project

 2

 FINISHED 

Verbesserung des Besucherservice in den NP's Bayer. Wald und Sumava

Start date: Mar 31, 2009, End date: May 30, 2012,

Read Project

 2

 FINISHED 

Mit trockenem Fuß in die Hochmoore des Bayer- und Böhmerwaldes

Start date: Jan 14, 2011, End date: Dec 30, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 

Innovation des ÖPNV-Projektes "Grüne Busse" im Nationalpark Sumava

Start date: May 29, 2009, End date: Nov 29, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 

Raumnutzung der Fledermäuse und Entwicklung eines Monitorings

Start date: Oct 31, 2008, End date: Oct 30, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 

Maßnahmen für bedrohte Tierarten

Start date: May 31, 2008, End date: May 30, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 

Radweg Gerlova Hug - Nová Hurka - Prásily - Srní Lávky - Velký Bor

Start date: Mar 31, 2009, End date: Nov 29, 2009,

Read Project

 2

 FINISHED 

Nové řešení přístupu k vrcholu Boubína (CZ.04.4.83/5.2.00.1/0372)

Start date: Feb 28, 2006, End date: Jun 29, 2007,

Cílem předkládaného projektu je snížení erozního zatížení lokality vrcholu Boubína vyvolaného zvýšeným pohybem návštěvníků, snížení ruderilazce a eutrofizace lokality a snížení rušivých vlivů na vzácné a ohrožené druhy ptáků v jejich hnízdních a potravních areálech. Projekt řeší situaci ekologického zatížení lokality při zachování přístupu návštěvníků k vyhlídkové věži na Boubíně. Situace je řeš ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Junior Rangers (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0337)

Start date: Mar 2, 2006, End date: Dec 30, 2006,

Předkládaný projekt řeší realizaci dlouhodobého programu Junior Rangers (Mladí strážci) organizace Europarc na Šumavě v průběhu roku 2006. V jeho rámci se skupinky dětí a mládeže - mladých strážců - seznamují s prací profesionálních strážců přírody v NP a CHKO Šumava, poznávají tak dané území a utvářejí si vztah k němu i k ochraně přírody. Předpokladem je aktivní zapojení strážců v roli lektorů. ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Od roku 1996 slouží v hlavní turistické prázdninové sezóně návštěvníkům Národního parku Šumava a zároveň i širší veřejnosti projekt veřejné autobusové s názvem Autobusem po Národním parku Šumava. Jeho dosavadní široká akceptace by nebyla myslitelná bez účinné propagace u veřejnosti. K tomu účelu jsou každoročně vydávány informační materiály zahrnující jízdní řády autobusů, popis návazujících turis ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Česko - německý tábor na Šumavě (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0383)

Start date: Jun 11, 2006, End date: Oct 5, 2006,

Mezinárodní česko-německé tábory probíhají každoročně od roku 2000 a v jejich organizaci se pravidelně střídají chráněná území z ČR a SRN.V roce 2006 se koná na přelomu července a srpna v Národním parku Šumava. Cílem tohoto projektu je umožnit setkání dětí z NP Šumava, NP Bavorský les, NP České Švýcarsko a NP Saské Švýcarsko, navázat nové přeshraniční vztahy a vzájemně si doplnit znalosti o přesh ...
Read Project

 2