Search for European Projects

Nové řešení přístupu k vrcholu Boubína (CZ.04.4.83/5.2.00.1/0372)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Cílem předkládaného projektu je snížení erozního zatížení lokality vrcholu Boubína vyvolaného zvýšeným pohybem návštěvníků, snížení ruderilazce a eutrofizace lokality a snížení rušivých vlivů na vzácné a ohrožené druhy ptáků v jejich hnízdních a potravních areálech. Projekt řeší situaci ekologického zatížení lokality při zachování přístupu návštěvníků k vyhlídkové věži na Boubíně. Situace je řešena novou přístupovou turistickou trasou, která propojí Severní boubínskou cestu s křižovatkou turistických tras pod vrcholem Boubína. Jedná se o jednoduchou stavbu poválkového chodníku se zábradlím.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   345 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants