Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

ředhodové zpívání (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0414)

Start date: Oct 13, 2007, End date: Oct 30, 2007,

Obsahem projektu je setkání folklórních pěveckých sborů z regionu Podluží a rakouského Weinviertlu. Projekt je připraven k realizaci a uskuteční se v nově zrekonstruovaném Kulturním domě v rámci tradičních poštorenských hodů. V kulturním programu vystoupí jeden až dva pěvecké sbory z rakouského Weinviertlu a pěvecké sbory z jednotlivých městských částí Břeclavi. Program je sestaven tak, abychom se ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Ahoj školo, ahoj prázdniny! (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0415)

Start date: Jun 22, 2007, End date: Jul 22, 2007,

Při příležitosti Mezinárodního dne dětí se uskuteční v kostelní zahradě v Poštorné komponované dětské multižánrové odpoledne s účastí dětí břeclavských základních škol a dětí z některé základní školy z oblasti rakouského Weinviertelu. V rámci projektu se mimo jiné uskuteční i dětský karneval za doprovodu revuální hudební skupiny.
Read Project

 2

 FINISHED 
... zanikla. Proto chceme tímto projektem podpořit a uchovat tradici podlužáckého lidového zpěvu v česko-rakouském příhraničí. Slovácký krúžek Poštorná se pravidelně účastní jako účinkující přehlídek mužských sborů na Slovácku. V loňském roce navázal v rámci projektu Dispozičního fondu Fašank 2006 spolupráci s obcí Bernhardstahl a sdružením Weinviertler Dreiländereck. Při této příležitosti naši rakou ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Fašank 2006 (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0156)

Start date: Feb 24, 2006, End date: Mar 30, 2006,

O původu fašankových zvyků a obyčejů je mnoho dohadů. Jejich vznik sahá pravděpodobně až do dob pohanských. Od těch dob se měnily a některé přežívají do dnešní doby. Tradici fašankové obchůzky s pochováváním basy se podařilo v Poštorné obnovit po více jak padesáti letech. V letošním roce se průvodu zúčastnilo na šedesát členů krúžku. Průvod doprovázela dechová hudba Charvatčanka a velký zájem divá ...
Read Project

 3