Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt pt. Międzynarodowa platforma współpracy – badania, edukacja, rozwój to cykl 6 międzynarodowych konferencji z zakresu nawigacji i informacji geograficznej, technik satelitarnych, informatyki stosowanej, literatury i kultury, matematyki i informatyki, funkcji analitycznych oraz językoznawstwa. Celem konferencji jest zacieśnienie i pogłębienie współpracy polskich i ukraińskich środowisk nauk ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Głównym celem projektu jest budowanie podstaw dla integracji i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez działania edukacyjne, kulturalne i społeczne, ukierunkowane na młodzież akademicką. Wybór grupy docelowej podyktowany został chęcią rozwoju potencjału ludzkiego obszaru Euroregionu Bug. Projekt ma charakter praktyczny i innowacyjny, ukierunkowany jest na bezpośrednie wsparcie instytucjon ...
Read Project

 3