Search for European Projects

Międzynarodowa platforma współpracy – badania, edukacja, rozwój

Projekt pt. Międzynarodowa platforma współpracy – badania, edukacja, rozwój to cykl 6 międzynarodowych konferencji z zakresu nawigacji i informacji geograficznej, technik satelitarnych, informatyki stosowanej, literatury i kultury, matematyki i informatyki, funkcji analitycznych oraz językoznawstwa. Celem konferencji jest zacieśnienie i pogłębienie współpracy polskich i ukraińskich środowisk naukowych oraz budowanie spójności obszarów pogranicza poprzez przepływ wiedzy i innowacji. Realizowane działania pozwalają na tworzenie międzynarodowej platformy naukowo-badawczej, stałą wymianę wiedzy i doświadczeń, niwelację negatywnych skutków istnienia granic państwowych w ujęciu regionalnym oraz na tworzenie podstaw pod długofalową współpracę w ramach innych przedsięwzięć. Cykl konferencji i sympozjów popularno naukowych przyczynia się do wzrostu konkurencyjności regionu poprzez podniesienie rangi i prestiżu jednostek akademickich. W ramach organizacji poszczególnych konferencji powstały strony internetowe www.kis.pwszchelm.pl, http://www.kis.pwsz.chelm.pl/konfmat, http://anfun.pwszchelm.pl .
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

1 Partners Participants