Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
... ly stanoveny aktivity, které se v minulosti setkaly s velkým zájmem ze strany veřejnosti. Obec např. pořádá i oblíbené diskusní večery o historii česko-polského pohraničí za účasti občanů z Čech i Polska. Vhodnou budovou k realizaci těchto akcí a aktivit je budova ZŠ a MŠ. Bohužel v současnosti nedisponuje dostatečnu kapacitou vhodnou pro pořádání akcí obdobného rozsahu. Rekonstrukcí - nástavbou a ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Předložený projekt rozšiřuje již započatou spolupráci partnerských obcí Suchý Důl- Vambeřice. Je zaměřen na oblast vzdělávání. Je rozdělen do 2 etap: 1.vzdělávání a výměna zkušeností dospělých se zavedením principů pedagogiky Maria Montessori do výuky škol, výměna zkušeností pedagogů a odborné semináře na území ČR, návštěva partnerské školy v Polsku. Přípravná schůzka pro výměnnou pobytovou akci ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt przewiduje modernizację 886 m drogi gminej stanowiącej łącznik Drogi Śródsudeckiej z przejściem granicznym dla ruchu pieszego i rowerowego pomiędzy miastem Radków, a Obec Bożanov, a także fragment Międzynarodowej trasy rowerowej Ścinany. Podstawowym celem jest stworzenie odpowiednigo standardu infrastuktury tak, by nie stanowiła ona bariery w komunikacji na obszarze pogranicza Gminy Radków ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Záchytné parkoviště pro turisty Slavný

Start date: Jun 30, 2004, End date: Jun 30, 2006,

Projekt řeší vybudování parkoviště pro návštěvníky v turisticky atraktivní oblasti Slavného, který je vstupem do Broumovských stěn a zároveň je křižovatkou turistických tras z nichž některé vedou do sousedního Polska. Projekt bude realizován ve spolupráci s partnerskou obcí Wambierzyce i celou Gminou Radków, se kterými žadatele spojuje nejen přírodní bohatství, ale i společná historie. Na projekt ...
Read Project

 2