Search for European Projects

Výchovné působení na děti a mládež, výměna zkušeností v oblasti vzdělávání, zapojení obyvatel partnerských obcí Suchý Důl - Vambeřice do života škol.
Start date: Dec 31, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Předložený projekt rozšiřuje již započatou spolupráci partnerských obcí Suchý Důl- Vambeřice. Je zaměřen na oblast vzdělávání. Je rozdělen do 2 etap: 1.vzdělávání a výměna zkušeností dospělých se zavedením principů pedagogiky Maria Montessori do výuky škol, výměna zkušeností pedagogů a odborné semináře na území ČR, návštěva partnerské školy v Polsku. Přípravná schůzka pro výměnnou pobytovou akci 2. Výměnná pobytová akce dětí na území ČR, Zima- společené soustředění zimních sportů - zdokonalení sportovních scopností a rozvoj komunikace mezi školami. Jaro- návštěva českých dětí v polských Vambeřicích - skanzen- soutěž o historických řemeslech. Léto- výměnná pobytová akce
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.8%   374 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants