Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Ovoce tří zahrad (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0491)

Start date: Feb 25, 2007, End date: Nov 29, 2007,

Projekt navazuje na projekt spolupráce s bavorským partnerem, obcemi Správního společenství Lalling a jeho cílem je výměna zkušeností v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na regionální specifikaci pěstování ovoce. V rámci projektu se uskuteční tři setkání zúčastněných partnerů, jejichž hlavním posláním bude výměna zkušeností v oblasti cestovního ruchu pod heslem - ovoce, jeho pěstování, zpracov ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Obec Chelčice a obec Hunding spojuje tradice pěstování ovoce. Obce navázaly vzájemný kontakt a chtěly by do budoucnosti realizovat společné projekty spojené s touto tradicí. V rámci projektu se uskuteční pět akcí na obou stranách hranice, kterých se zúčastní zástupci obou obcí, občané a členové spolků. Na těchto akcích si zástupci obou obcí a zástupci spolků působících v obou obcích vymění informa ...
Read Project

 2