Search for European Projects

Ovoce tří zahrad (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0491)
Start date: Feb 25, 2007, End date: Nov 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje na projekt spolupráce s bavorským partnerem, obcemi Správního společenství Lalling a jeho cílem je výměna zkušeností v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na regionální specifikaci pěstování ovoce. V rámci projektu se uskuteční tři setkání zúčastněných partnerů, jejichž hlavním posláním bude výměna zkušeností v oblasti cestovního ruchu pod heslem - ovoce, jeho pěstování, zpracování a regionální marketing. Zájmové oblasti partnerů jsou oblastmi s dlouholetou tradicí pěstování ovoce, kdy na rozdíl od bavorského a rakouského partnera česká strana teprve získává zkušenosti s možnostmi regionálních výrobků a marketingu cestovního ruchu. Marketing regionálních výrobků by měl rozvíjet cestovní ruch, rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a vzájemnou přeshraniční spolupráci v oblasti cestovního ruchu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   41 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants