Search for European Projects

Setkání občanů a spolků obcí Chelčice a Hunding (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0511)
Start date: Dec 13, 2006, End date: Aug 14, 2007 PROJECT  FINISHED 

Obec Chelčice a obec Hunding spojuje tradice pěstování ovoce. Obce navázaly vzájemný kontakt a chtěly by do budoucnosti realizovat společné projekty spojené s touto tradicí. V rámci projektu se uskuteční pět akcí na obou stranách hranice, kterých se zúčastní zástupci obou obcí, občané a členové spolků. Na těchto akcích si zástupci obou obcí a zástupci spolků působících v obou obcích vymění informace o své činnosti, vzájemně se poznají a vytvoří podmínky pro budoucí společné projekty. Projekt je plně v souladu s opatřením podpory lidských zdrojů, místní demokracie a kulturní výměny.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 73.5%   74 446,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants