Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Muzeum Podhradí

Start date: Mar 31, 2004, End date: Nov 29, 2005,

Predmetem projektu je rekonstrukce budovy v obci Buchlovice s cílem vybudovat prostory pro informacní centrum a Muzeum Podhradí. Jedná se o spolecný projekt s obcí Soblahov na Slovensku, kde bude vybudováno stejné zarízení. Vzájemné propojení obou projektu umožní poskytování informací z obou regionu a vytvárení vazeb mezi obema regiony. Realizací obou projektu se zvýší atraktivita obou regionu pro ...
Read Project

 3