Search for European Projects

Muzeum Podhradí
Start date: Mar 31, 2004, End date: Nov 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

Predmetem projektu je rekonstrukce budovy v obci Buchlovice s cílem vybudovat prostory pro informacní centrum a Muzeum Podhradí. Jedná se o spolecný projekt s obcí Soblahov na Slovensku, kde bude vybudováno stejné zarízení. Vzájemné propojení obou projektu umožní poskytování informací z obou regionu a vytvárení vazeb mezi obema regiony. Realizací obou projektu se zvýší atraktivita obou regionu pro turisty a umožní místním obyvatelum poznat život, historii a kulturu u partnera.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 68.9%   4 650 000,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

2 Partners Participants