Search for European Projects

7 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Krnovské hudební slavnosti 2007

Start date: Dec 31, 2006, End date: Sep 29, 2007,

Záměrem projektu je připravit a zrealizovat 6. ročník Krnovských hudebních slavností. Slavnosti uskuteční v průběhu tří zářijových dní a proběhnou na území partnerských měst - českého Krnova a polských Hlubčic. V jejich rámci vystoupí především příhraniční regionální hudební a taneční soubory z ČR a Polska. Slavnosti nabídnou všechny hudební žánry. Nosnou myšlenkou letošního ročníku je společná ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Cílem tohoto projektu je uspořádat pro české a polské turisty a věřící v příhraničí, konkrétně v krnovsko-hlubčickém regionu, dvě poutě na poutní vrch Cvilín u Krnova. Jedná se o červnovou Pouť k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a hlavní pouť Povýšení svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné v září. Všechny církevní obřady v rámci těchto poutí budou slouženy v jazyce českém i jazyce polském. Na ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Mezinárodní výtvarný plenér - Život Krnova pohledem zvenčí

Start date: Apr 30, 2006, End date: Mar 29, 2007,

Město Krnov si letos dalo za cíl uspořádat ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Slezské univerzity (VC SU) Mezinárodní výtvarný plenér s podtitulem Život Krnova-pohledem zvenčí. Záměrem projektu je připravit podmínky pro jeho konání, a následně plenér zrealizovat. Plenér proběhne na přelomu července a srpna (28.7-6.8) a jeho cílem je pozvat z partnerských měst Krnova: Glubczyc, Minsk Mazowiecki, ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Krnovské hudební slavnosti 2006 - hudba bez hranic

Start date: Jan 1, 2006, End date: Dec 30, 2006,

Záměrem projektu je připravit podmínky pro konání 5. ročníku Krnovských hudebních slavností s podtitulem Hudba bez hranic, a následně slavnosti zrealizovat. Slavnosti proběhnou ve čtyřech dnech, během kterých budou v Krnově a v sousedních polských Głubczycích na nejrůznějších místech (náměstí, kostel, koncertní síň, klub) vystupovat české i polské hudební soubory různých žánrových stylů, velikostí ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Konference Možnosti turistiky našeho regionu a Studie o cyklostezkách

Start date: Jun 30, 2006, End date: Dec 30, 2006,

Cílem projektu je uspořádání mezinárodní konference na téma Možnosti turistiky našeho regionu, která představí možnosti, které se turistům nabízejí v česko-polském pohraničí. Na konferenci bude také představena studie týkající se místních cyklostezek a jejich využití pro turistický ruch na obou stranách hranice. Studie vyhledá a určí místa, která je třeba opravit nebo vylepšit. Upozorní na problem ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Virtuální muzeum země krnovsko-hlubčické

Start date: Dec 31, 2005, End date: Dec 30, 2006,

Cílem projektu je vytvoření česko-polského internetového virtuálního muzea země krnovsko-hlubčické. Účelem projektu je navázat na společnou historii měst Krnova (ČR) a Hlubčic (PL). Ve virtuálním muzeu bude dvojjazyčně (čeština, polština) prezentováno více jak 1000 historických exponátů s popisky, budou zde zveřejněny české i polské historické texty a dokumenty o historii tohoto regionu. Muzeum bu ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Hornoslezské slavnosti - Krnov 2006

Start date: Sep 30, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Hornoslezské slavnosti jsou tradiční společensko kulturní akcí dvou partnerských měst - Krnova a polských Glubczycz. V pořadatelství slavností se obě města pravidelně rok co rok střídají, takže v každém z měst se vlastně jedná o bienále. Slavnosti spočívají v prezentaci polské a české kultury (hudba, tanec, tradiční řemesla...), nabídce zábavního odpoledne pro obyvatele obou měst, v setkávání zás ...
Read Project

 2