Search for European Projects

Krnovské hudební slavnosti 2007
Start date: Dec 31, 2006, End date: Sep 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Záměrem projektu je připravit a zrealizovat 6. ročník Krnovských hudebních slavností. Slavnosti uskuteční v průběhu tří zářijových dní a proběhnou na území partnerských měst - českého Krnova a polských Hlubčic. V jejich rámci vystoupí především příhraniční regionální hudební a taneční soubory z ČR a Polska. Slavnosti nabídnou všechny hudební žánry. Nosnou myšlenkou letošního ročníku je společná českopolská historie varhanářství. Cílovou skupinou budou všechny věkové skupiny obyvatel česko-polské příhraniční oblasti. Do dění slavností budou aktivně zapojeni zejména mladí lidé a děti krnovsko-hlubčického regionu, a to formou česko-polské pěvecké a výtvarné soutěže pro děti a mládež.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 66.3%   218 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants