Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Focus on youth

Start date: Jun 1, 2015, End date: Sep 30, 2015,

The main aim of the "Focus on youth' project is building European identity and mutual understanding in the group of youth leaders, youth workers and teachers interested in non-formal methods of education from Romania, Czech Republic, Malta, Hungary, Turkey and Poland. It will be done through acquiring by them methods enabling course participants to promote various forms of recreation activities, h ...
Read Project

 6

 FINISHED 

More active, more healthy

Start date: Jan 5, 2015, End date: Sep 4, 2015,

The idea of the project "More active, more healthy" came from a group of young people and youth leaders of our partner organisations from Chojna (Poland), Siret (Romania) and Susice (Czech Republic). The issue of healthy lifestyle, physical activity, copying with stress, healthy diet, illnesses caused by modern civilization, avoiding drugs and alcohol concern equally young Europeans from every pla ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Tento projekt se týká dvou jednodenních konferencí za účasti obou partnerů (Sušice a Wenzenbach). Konference v Sušici se bude konat v červnu v sále Sokolovny a konference ve Wenzenbachu (Německo) v září v sále radnice. Každá konference bude mít dvě části, v první část je referát a druhá část ukázky v terénu s diskusí. Projekt je zaměřen na vlastníky lesa, odborné hospodáře a fyzické osoby z vyjmen ...
Read Project

 2

 FINISHED 

DEN SUŠICE 2006 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0139)

Start date: Jun 23, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Projekt je zaměřen na uskutečnění 8. ročníku kulturní akce, která slouží k prezentaci města a zahájení turistické sezóny. Akce se bude konat v termínu 25. - 28. 05. 2006. Jedná se o přehlídku umělecké činnosti dětí i dospělých z města i širšího regionu. Pozvány budou soubory z německých partnerských měst Kötzting a Wenzenbach. Delegace z partnerských měst se zúčastní setkání představitelů města Su ...
Read Project

 2