Search for European Projects

13 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Společný projekt předpokládá organizaci cyklus výstav Lidové tvořivosti a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí v Prudniku a cyklus Vánočních jarmarků v Krnově. Už od prvních představení výstavy (1998) a jarmarku (2001) stále roste jak počet vystavovatelů, tak i diváků. Unikátní, nekomerční tématika výstav a jarmarků zahrnuje společné kulturní dědictví celého pohraničí dle jejich materiálníh ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Slezsko bez hranic - nová turistická destinace

Start date: Dec 31, 2008, End date: Dec 30, 2012,

Rozdělení území Slezska v roce 1742 a vytvoření hranice mezi jeho českou a polskou částí způsobilo postupný ekonomický a sociální úpadek příhraničního území zahrnujícího správní obvod města Krnova (ČR), Powiatu Prudnického a Głubczyckého. Stejně jako v jiných příhraničních územích, dlouhé období, trvající několik století, nebylo možné plně využívat společného potenciálu celého území na obou straná ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Česko-polská kulturně-turistická základna Głubczyce-Krnov

Start date: Mar 31, 2010, End date: Dec 30, 2011,

Jedná se o společný projekt partnerských měst Krnova a Głubczyc. Hlavním důvodem k jeho realizaci je rozšíření doposud nedostatečné nabídky cestovního ruchu v příhraničním krnovskohlubčickém regionu pro české a polské turisty, zvláště v oblasti krátkodobé přeshraniční turistiky a podpora uchování společného českopolského kulturního dědictví. Na české straně dojde k rekonstrukci a modernizaci Flemm ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Ochrana hraniční řeky Opavice z polské a české strany

Start date: Jul 31, 2008, End date: Oct 30, 2010,

Předmětem projektu Ochrana hraniční řeky Opavice z polské a české strany je výstavba splaškové kanalizace na české straně hranice a výstavba splaškové kanalizace společně s čističkou odpadních vod na straně polské. V rámci společné realizace projektu bude vybudována kanalizace v lokalitách Pietrowice (PL), Mokre Kolonia (PL) i Chomýž (CZ). Vybudovaná infrastruktura zahrne také rekreační středisko ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Města Prudnik a Krnov (vzdálené jen 35 km) pojí silný vliv textilního průmyslu na urbanistický, ekonomický i intelektuální rozvoj. Podniky existující ve městech podstoupily nedávné minulosti restrukturalizaci a nynější projekt chce využít již existující potenciál (materiální i lidský) k vytvoření nového produktu pro cestovní ruch. Nový turistický produkt bude spojen s textilními tradicemi a bude o ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Krnovské hudební slavnosti 2007

Start date: Dec 31, 2006, End date: Sep 29, 2007,

Záměrem projektu je připravit a zrealizovat 6. ročník Krnovských hudebních slavností. Slavnosti uskuteční v průběhu tří zářijových dní a proběhnou na území partnerských měst - českého Krnova a polských Hlubčic. V jejich rámci vystoupí především příhraniční regionální hudební a taneční soubory z ČR a Polska. Slavnosti nabídnou všechny hudební žánry. Nosnou myšlenkou letošního ročníku je společná ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Splašková kanalizace Krnov-Kostelec

Start date: Jan 2, 2005, End date: Sep 29, 2007,

Projekt navrhuje plošné odkanalizování stávající zástavby jihozápadního okraje zastavěné části města Krnova. Území tvoří část lokality Kostelec vymezené ulicemi Brantickou, Bruntálskou a tratí ČD. Jedná se o stavbu ekologického charakteru, která svým provedením neklade zvláštní nároky na architektonické a výtvarné řešení. Stavba také odstraní nebezpečí kontaminace nadzemních i podzemních vod v jí ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Cílem tohoto projektu je uspořádat pro české a polské turisty a věřící v příhraničí, konkrétně v krnovsko-hlubčickém regionu, dvě poutě na poutní vrch Cvilín u Krnova. Jedná se o červnovou Pouť k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a hlavní pouť Povýšení svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné v září. Všechny církevní obřady v rámci těchto poutí budou slouženy v jazyce českém i jazyce polském. Na ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Mezinárodní výtvarný plenér - Život Krnova pohledem zvenčí

Start date: Apr 30, 2006, End date: Mar 29, 2007,

Město Krnov si letos dalo za cíl uspořádat ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Slezské univerzity (VC SU) Mezinárodní výtvarný plenér s podtitulem Život Krnova-pohledem zvenčí. Záměrem projektu je připravit podmínky pro jeho konání, a následně plenér zrealizovat. Plenér proběhne na přelomu července a srpna (28.7-6.8) a jeho cílem je pozvat z partnerských měst Krnova: Glubczyc, Minsk Mazowiecki, ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Krnovské hudební slavnosti 2006 - hudba bez hranic

Start date: Jan 1, 2006, End date: Dec 30, 2006,

Záměrem projektu je připravit podmínky pro konání 5. ročníku Krnovských hudebních slavností s podtitulem Hudba bez hranic, a následně slavnosti zrealizovat. Slavnosti proběhnou ve čtyřech dnech, během kterých budou v Krnově a v sousedních polských Głubczycích na nejrůznějších místech (náměstí, kostel, koncertní síň, klub) vystupovat české i polské hudební soubory různých žánrových stylů, velikostí ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Konference Možnosti turistiky našeho regionu a Studie o cyklostezkách

Start date: Jun 30, 2006, End date: Dec 30, 2006,

Cílem projektu je uspořádání mezinárodní konference na téma Možnosti turistiky našeho regionu, která představí možnosti, které se turistům nabízejí v česko-polském pohraničí. Na konferenci bude také představena studie týkající se místních cyklostezek a jejich využití pro turistický ruch na obou stranách hranice. Studie vyhledá a určí místa, která je třeba opravit nebo vylepšit. Upozorní na problem ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Virtuální muzeum země krnovsko-hlubčické

Start date: Dec 31, 2005, End date: Dec 30, 2006,

Cílem projektu je vytvoření česko-polského internetového virtuálního muzea země krnovsko-hlubčické. Účelem projektu je navázat na společnou historii měst Krnova (ČR) a Hlubčic (PL). Ve virtuálním muzeu bude dvojjazyčně (čeština, polština) prezentováno více jak 1000 historických exponátů s popisky, budou zde zveřejněny české i polské historické texty a dokumenty o historii tohoto regionu. Muzeum bu ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Hornoslezské slavnosti - Krnov 2006

Start date: Sep 30, 2005, End date: Jun 29, 2006,

... o polského partnerského města Prudniku. 16. ročník 2006 bude výjimečný tím, že se do aktivit slavností zapojí ještě třetí polské město Otmuchow, s nímž se oficiální spolupráce právě rodí.
Read Project

 2