Search for European Projects

Splašková kanalizace Krnov-Kostelec
Start date: Jan 2, 2005, End date: Sep 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt navrhuje plošné odkanalizování stávající zástavby jihozápadního okraje zastavěné části města Krnova. Území tvoří část lokality Kostelec vymezené ulicemi Brantickou, Bruntálskou a tratí ČD. Jedná se o stavbu ekologického charakteru, která svým provedením neklade zvláštní nároky na architektonické a výtvarné řešení. Stavba také odstraní nebezpečí kontaminace nadzemních i podzemních vod v jímacím území Prameniště Krnov-Kostelec

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   38 326 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants