Search for European Projects

5 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Jsme přátelé VIII. (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0475)

Start date: Aug 30, 2006, End date: Aug 29, 2007,

Projekt Jsme přátelé VIII je zaměřen na společné kontaktní akce sportovců, pedagogů a žáků základních škol z obou partnerských měst Poběžovice a Schönsee, které mají přispět k prohloubení další spolupráce vzniklé již před několika lety na základě partnerské smlouvy. První část projektu tvoří společné akce pedagogů základních škol z Poběžovic, Schönsee a Oberviechtachu a především jejich žáků 7.-9 ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na rozvoj kulturních a duchovních tradic regionu, na záchranu kulturního dědictví a je určen všem generačním vrstvám obyvatel nejen z Poběžovic a Schönsee. Součástí je Zámecké odpoledne, což je kromě slavnostního zahájení zámecké sezony také festival české a bavorské lidové kultury. Cíle projektu: Připomenutí kulturních tradic regionu, pozastavení nad osudy kulturního dědictví ...
Read Project

 2

 FINISHED 

běžovické pouťové slavnosti 2006 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0274)

Start date: Jan 11, 2006, End date: Sep 28, 2006,

Projekt je třídenním projektem kulturních, sportovních a společenských akcí během tradiční poběžovické pouti za účasti německých partnerů z města Schönsee a přidružených obcí. Je zaměřen na zpestření veřejného kulturního a společenského života, pokračování v dlouholetých tradicích. Je určen široké veřejnosti, občanům všech generací. Setkávají se při něm obyvatelé zmíněných partnerských měst, přij ...
Read Project

 1

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na rozvoj kulturních a duchovních tradic regionu, na záchranu kulturního dědictví a je určen všem generačním vrstvám obyvatel nejen z Poběžovic a Schönsee. Součástí je Zámecké odpoledne, což je kromě slavnostního zahájení zámecké sezony také festival české a bavorské lidové kultury. Cíle projektu: Připomenutí kulturních tradic regionu, pozastavení nad osudy kulturního dědictví ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Informační leták Poběžovice/Schönsee (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0167)

Start date: Jun 29, 2005, End date: Dec 1, 2005,

Projekt je zaměřen na rozvoj kulturních a duchovních tradic regionu s přihlédnutím k rozvoji turistického ruchu na obou stranách hranice. Leták poslouží všem generacím obyvatel a především návštěvníkům regionu v orientaci turistickými atraktivitami. Vydání letáku pomůže zvýšit zájem o Poběžovice a partnerské Schönsee.
Read Project

 2