Search for European Projects

Česko-bavorská slavnost k poctě sv. Jana Nepomuckého (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0166)
Start date: Jun 29, 2005, End date: May 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na rozvoj kulturních a duchovních tradic regionu, na záchranu kulturního dědictví a je určen všem generačním vrstvám obyvatel nejen z Poběžovic a Schönsee. Součástí je Zámecké odpoledne, což je kromě slavnostního zahájení zámecké sezony také festival české a bavorské lidové kultury. Cíle projektu: Připomenutí kulturních tradic regionu, pozastavení nad osudy kulturního dědictví a památek. Společné setkání obyvatel partnerských měst. Srovnání kulturních tradic při hudebních a folklorních vystoupeních, rozvoj příhraničního cestovního ruchu, prohloubení partnerské spolupráce.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 68.8%   33 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants