Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Feuerwehr Atzlern

Start date: Feb 28, 2010, End date: May 30, 2012,

Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na zvýšení podílu cestovního ruchu v centrech přeshraničního Akčního sdružení Královský hvozd. Zvýšenou propagací zdejší oblasti stoupne návštěvnost v území, jak tuzemských, tak i zahraničních turistů a návštěvníků. Obsahem projektu je vznik nových propagačních materiálů jednoho z center akčního sdružení - Města Nýrska. Výstupem bude propagace nabídky služeb města pro tuzemské ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Účelem projektu je obohacení turistické nabídky v Nýrsku, rozšířením využití místní sjezdovky. Projekt je určen pro Mikroregion Úhlavu a česko německé Akční sdružení Královský hvozd a jeho návštěvníky, obyvatele, provozovatele místních ubytovacích a stravovacích zařízení a organizátory cestovního ruchu. Hlavní činností projektu bude posouzení využitelnosti objektu sjezdovky. Návrh technického a fi ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt Přeshraniční vzdělávací a kulturní centrum Královský hvozd vychází z rozvojové koncepce přeshraničního sdružení Královský hvozd - Kűnishes - Gebirde. Předmětem realizace projektu je vybavení stávajícího objektu kulturního a vzdělávacího centra výpočetní technikou, zařízením pro multimediální prezentace a kompletní vybavení interiéru(nábytek, koberce, apod.). V objektu bude vytvořen moderní ...
Read Project

 2